Arbeidsgrupper

Der flere medlemmer ser behov for å samarbeid om et tema, opprettes arbeidsgrupper. Det er ikke nødvendig at alle medlemmer deltar i alle arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er fleksible, og arbeider først og fremst praktisk for å løse utfordringer som flere medlemmer har sammen. Det vil alltid utpekes en person i en Kommune til å ta ansvar for å lede en arbeidsgruppe.

Nettverksledelse

Arbeidsområde

Mobilitet

Arbeidsområde

Kontaktperson: Ingerid Solberg, Bærum kommune

Åpne data

Arbeidsområde

Kontaktperson: Linn Jensen, Stavanger kommune

Innbyggerinvolvering

Arbeidsområde

Kontaktperson: Andre Løvik, Tromsø kommune

Anskaffelser

Arbeidsområde

Informasjon kommer.

Næringslivsdialog

Arbeidsområde

Kontaktperson: Gaute Hagerup

Kommunikasjon

Arbeidsområde

Denne gruppen jobber med nettverkets kommunikasjon internt og eksternt. Den har også ansvaret for den grafiske profilen til nettverket og sosiale medier.

Leder: Marianne Bahr Simonsen, Bodø kommune

Medlemmer i gruppen:

Anskaffelser

Arbeidsområde

Kontaktperson: Gaute Hagerup

Myndigshetsdialog

Arbeidsområde

Kontaktperson: Gaute Hagerup