HER finner du vårt nettsted med mer info om prosjektene

  • EU prosjekt som skal teste ut fremtidens løsninger for reiseliv og helsetjenester1. Setter innbyggerne i sentrum

2. Tenker helhetlig

3. Prioritere klima og miljø

4. Inkludering og samskaping

5. Satser på neste generasjons nærinsliv

6. Deler og tar i bruk åpne data

7. Kompetanseutvikling og innovasjon

8. Begynner lokalt men tenker globalt

1. Setter innbyggerne i sentrum

Med utgangspunkt i innbyggerenes behov, samarbeider vi for bærekraftige og nyskapende løsninger, slik at vi får et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Vi jobber fram utviklingsprosjekter i samarbeid med innbyggere, næringsliv, offentlig, skole og forskning i egen og andre byer og lokalsamfunn.

Kommunen jobber med andre smartbyer om digitale medvirkningsverktøy og metoder som Framsikt og bruk av kart samt ser på løsninger for medvirkning i Digital Tvilling.


2. Tenker helhetlig

Siden 2017 har vi hatt fokus på helhet og samarbeid mellom innbyggere, næring, offentlig og fou i Smart Narvik.

Vi har en politisk vedtatt Smart Narvik strategi med mål om flere arbeidsplasser, midler til utvikling, effektivisering og forbedringer som gagner innbyggere.

3. Prioriterer klima og miljø

Narvik er norsk søker til VM i Alpint 2027, som skal bli verdens mest bærekraftige arrangement.

Vi samarbeider for å få Stetinderklæringen som en del av vårt viktige arbeid.

4. Inkludering og samskaping

Vi ønsker at alle skal bidra med sine løsninger til reelle behov.

Det har vært workshops og arbeid med ideer og prosjekter i Narvik de siste årene. Nå skal Smart Innovation Norway kjøre flere workshops og kickoff for å finne prosjekter de skal ta videre i Narvik. Vi har hatt kurs om Innovative offentlige anskaffelser og ser på FOU kontrakter i kommunen. Narvik bruker KS sine verktøy for inkludering og samskaping.

Kommunen har et Nordisk to-årig prosjekt om medvirkning for ungdom. Vi hadde workshop med 700 barn og unge med fokus på innovasjon, velferd, smart bytvikling, miljø og bærekraft .

5. Neste generasjon næringsliv

Vi har som mål å få 100 nye smartby relaterte arbeidsplasser før 2027

Vi satser på helse, bygg, energi, mobilitet, reiseliv og innovative offentlige tjenester, viktige områder for innbyggere, næring og matcher kompetansemiljøet.

Narvik har fortrinn som logistikk knutepunkt, industri og turist havn, en reiselivs destinasjon, studiested og en teknologiby.

Kulturenheten jobber med flere innovasjonsprosjekter som har veikartet for bærekraftig utvikling og nye arbeidsplasser i fokus.

Flere prosjekter startet etter workshop på UIT i Kvadruppel helix modell. Et av prosjekteneer Arktiske bygg/energi med helhetlig involvering og blant annet fem ulike avdelinger ved universitet involvert i samme prosjekt.

6. Deler og tar i bruk data

Vi satser på innovative offentlige tjenester.

Vi har prosjekter som for eksempel maskinlæring i lønnssystem, politiske møter på youtube, kommunale digitale infoskjermer i bygg og butikker, overvåking av bekkevanns-inntak og digitalisering av RISTENE i Narvik i samarbeid med lokalt næringsliv og mer.

Vi jobber sammen med bærekrafts nettverket og smartbyene om utvikling av løsninger i Digital tvilling for å synliggjøre data på ulike måter samt synliggjøring av KPI ene til bærekraftsmålene.

Vi samler data og er med i OASC nettverket.

Kommunen gikk rettens vei allerede i 2008 for å bruke skybaserte løsninger og har siden vært i front med blant annet AI-kompetanse internt og utvikling av digitale tjenester. Etter en smart city workshop på UIT Narvik fikk masterstudenten Andreas jobb i Narvik kommune. Han tar nå en Phd mens han jobber i kommunen.


Monitorering av bekkevannsdata

Narvik kommune har et smart prosjekt med overvåkning av bekkevanns-inntakene i den nylig sammenslåtte kommunen som er både langstrakt, grisgrendt og med delvis vanskelig tilgjengelighet.

Vi gjør dette sammen med UIT og håper å kunne registrere med både lyd, bilde og sensorer. Prosjektet følges nasjonalt.

Dette prosjektet setter innbyggerne i sentrum, er del av en helhetlig tanke om sikkerhet og beredskap, prioritere klima og miljø med midler fra Miljø departementet, har inkludering og samskaping, satser på neste generasjon næringsliv med digitale tjenester og produkter, deler og ta i bruk åpne data i stor grad, har brå kompetanseutvikling og innovasjon da dette er en ny måte å sjekke bekkevanns-inntakene og da dette er ikke utført av andre og følges av miljøer nasjonalt og kanskje relevant andre steder på jorden med dårlig fremkommelighet.

7. Vi begynner lokalt, men tenker globalt

Vi har som mål å skalere flere prosjekter til Smarte Arktiske prosjekter. Boligbyggelaget, OMT BBL har allerede et godt prosjekt BASE (building Arctic smart energy) og flere andre prosjekter er på gang. Vi bruker Smart Innovation Norway i tre år for å lede et spesifikt antall prosjekter og søke midler.

Narvik har nå flere prosjekter i sin portefølje innen Smart energi, Smart mobilitet med mer.

KONTAKT


Narvik kommune Marianne Thomassen Tlf.,+4745514137 marianne.thomassen@narvik.kommune.no

www.smartnarvik.no