Stavanger

Smartbyen handler om mennesker. Det handler om å legge til rette for kommunens videre utvikling slik at Stavanger alltid er et godt sted å bo, leve og arbeide. Sammen med innbyggere, næringsliv og akademia har vi i kommunen et ansvar for Stavangers fortid, nåtid og fremtid. Smartbyavdelingen jobber særlig med Stavangers fremtid.

Om Smartbyen Stavanger

Smartbyen er en ny metode og tankesett i kommunen. På sikt ønsker vi at metodene og verktøyene smartbyavdelingen bruker blir en naturlig del av kommunens arbeidsprosesser.

Smartbyavdelingen legger til rette for pilotering og eksperimentering i kommunen, mer samarbeid, og sette brukeren i sentrum. Avdelingen skal ikke drifte prosjekter, men er en aktiv rådgiver og partner i pilotfasen. Prosjekter som går over i drift håndteres av tjenesteområdet som eier løsningen.


Fem satsningsområder

I veikartet har kommunen valgt ut fem områder der Stavanger har spesielt gode forutsetninger til å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode, og som vil gi grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

Les mer

Energi, klima og miljø

Helse og velferd

Utdanning og kunnskap

Styring og demokrati

Urban kunst

Prosjekter i Stavanger


Smartbyavdelingen har i dag 38 prosjekter innen de fem satsningsområdene. Alle prosjektene gjøres i tett samarbeid med kommunens fageksperter, og eies av avdelingen som har ansvar for fagområdet. Her er noen eksempler på hva som skjer i Stavanger.

Elbil-lading i lyktestolper

Elbil-eiere uten mulighet til parkering og lading på egen grunn (boligsoneparkering), vil snart kunne lade elbilene sine fra gatelysnettet. Gjennom pilotprosjektet vil Stavanger kommune teste løsningen i fem lyktestolper med doble ladere. Det antas at cirka 30 elbiler kan lades fra denne infrastrukturen gjennom døgnet. Les mer

Smartbytalenter

22 elever fra sju ulike ungdomsskoler i Stavanger jobber med å løse smartbyutfordringer som er viktige for dem. Elevene er valgt ut på bakgrunn av engasjement, kreativitet og stort læringspotensial. Prosjektet er et av flere initiativ som rettes mot denne elevgruppen i satsningen på elever med stort læringspotensial. Les mer

Digitale retningsskilt

Tre digitale retningsskilt er operative i Stavanger sentrum. Skiltet skal kobles mot åpne datakilder som kulturdata, kollektivdata og kommunens egne. Det betyr at skiltet kan vise når bussen går fra nærmeste holdeplass, hvilken artist som står på scenen under en festival, eller vise turister vei til fargegata på tysk eller italiensk. Disse er det første av sitt slag i Norge og skal prøves i inntil 2 år. Les mer

Mitt Stavanger

Mitt Stavanger er en ny innbyggerportal der du kan bidra med innhold og data etter eget ønske, – der du eier og har full kontroll på egen informasjon – når den kan brukes, – og av hvem. Det er to tjenester som skal inn i Mitt Stavanger i løpet av prosjektet: Min hverdagstur og Min møteplass. Løsningen skal oppfordre brukerne til mer fysisk aktivitet, utforske nabolaget og sosialisering. Les mer

Åpne data

Kommunens åpne data er tilgjengelige for alle som vil lage nye og nyttige digitale varer og tjenester av dem. Slik kan det kanskje bli apper av, om alt fra skolerute, helsestasjoner og offentlige toaletter til parkeringsinfo og budsjetter. Målet er å legge bedre til rette for ny næringsutvikling, økt demokratisering og effektivisering i kommunen. Les mer

AV1 - Øyne, ører og stemme til langtidssyke barn

AV1-roboten fungerer som øyne, ører og stemme i klasserommet, når en elev av ulike grunner ikke har mulighet til å være til stede. Med denne teknologien gir vi elever som er langtidssyke mulighet til å være sosiale med vennene sine, samtidig som de deltar i undervisningen og kan oppnå læringsmålene. Les mer

LoRaWAN - sensornettverk

En viktig byggestein i smartbyen er sensorer som måler og teller. Med sensorer kan vi måle temperatur, støynivå, forbipasseringer i handlegaten, vannstand, CO2 i kontorer og klasserom, ledige parkeringsplasser osv. Av disse sensorene kan en koble sammen sensordata og åpne data for å lage nye og nyttige tjenester til innbyggerne, som kan hjelpe oss å ta smartere valg i hverdagen. Eksempelvis optimalisere sykkelruter basert på trafikk og luftkvalitet. Les mer

Smarte gatesluker

I dag jobbes det med å plassere sensorer i gateslukene for å kunne varsle, og på kort tid forutsi, når sand- og slamnivået i gateslukene går over en gitt grense. Med den informasjonen kan vi rense gatesluken før det blir oversvømmelse.

Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Atea AS. Les mer


Urban kunst

Smartbyavdelingen har blitt engasjert i en rekke kunstprosjekter i det siste halve året. Fellesnevneren for de alle er jakten på hvordan en kan gjøre kunst mer tilgjengelig for byens innbyggere, både fysisk og hvordan den formidles. Les mer


Kontakt

Kontakt: Gunnar Edwin Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune

Telefon: 934 88 841

E-post: gunnar.crawford@​stavanger.kommune.no