Asker

Nye Asker kommune har valgt FNs bærekraftsmål som rammeverk for en bærekraftig utvikling som inkluderer både økonomisk, sosialt og miljømessig ansvar.

Politisk initiativ og vilje til samarbeid må til for å skape gode og trygge lokalsamfunn for alle. Det understøtter betydningen av at ulike deler av samfunnet - kommune, næringsliv, frivilligheten, lokalsamfunn og enkeltmennesket - jobber sammen og bidrar med sitt for å legge til rette for gode lokale løsninger til beste for lokalsamfunnet.

Seks satsingsområder

Nye Askers smartbysatsning er et verktøy som bygger på det valgte rammeverket og skal fokusere på leveranser innenfor kommunens utvalgte bærekraftsmål og innenfor alle de tre ansvarsområdene. Satsingsområdene er i samsvar med nye Askers kommuneplanarbeid.

God helse

God utdanning

Innovasjon, infrastruktur, digitalisering og næringsliv

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Handling mot klimaendringene

Samhandling og medborgerskap

Eksempler og prosjekter innenfor satsingsområdene

Kontakt

Kontakt: Ole-Kristian Tangen, Innovasjon og digitalisering i nye Asker kommune

Telefon: 95258223

E-post: ole.kristian.tangen@asker.kommune.no