Groet&Zutphen present:
 
60-meest-gemaakte grammatica foutensite!

Deze site heeft een eervolle vermelding ontvangen van het Europees Talen Label 2012!


Voor leerlingen: van je docent Engels kreeg je je opdracht voor Engels terug en daarin zag je op sommige plekken rode cijfers staan. Die cijfers slaan terug op de fouten op deze pagina. 

Nu is het natuurlijk de bedoeling dat je jouw fouten verbetert en voorkomt dat je ze steeds opnieuw maakt. 

Zoek daarom nu links je fout, klik erop, bekijk je fout en lees de uitleg. 
Maak een oefening om te zien of je het begrepen hebt. Bekijk eventueel de video of vind uitleg via een app en maak opnieuw een oefening. Mocht je het nog niet goed snappen, vraag dan je docent om extra uitleg...

Vergeet niet: de volgende keer dat je deze fouten opnieuw maakt, tellen ze dubbel, de keer daarna tellen ze zelfs drie keer zo zwaar mee.

Schrijf dus in je schrift op welke fouten jij maakt en ga er echt mee aan de slag: oefenen!---Grammatica op maat---
 

Voor docenten Engels: in plaats van steeds opnieuw de fouten te onderstrepen en de intussen redelijk saaie grammaticale uitleg erbij te moeten schrijven, vind je hier een makkelijker manier van corrigeren.

Met het correctie sheet erbij, zet je gewoon het nummer van de fout in het document van de leerling. De leerling gaat zelf naar deze site, bekijkt de uitleg, doet de oefeningen, volgt eventueel een seminar en oefent wat met apps. 

Het is natuurlijk de bedoeling dat een leerling niet steeds opnieuw dezelfde fouten maakt. Wij raden dan ook aan de persoonlijke fouten van leerlingen in uw administratie bij te houden en die fouten bij elk nieuw document zwaarder mee te tellen.

Klik op de volgende link voor een correctie sheet