10ος Σκυλλίας 2020 :με αισιοδοξία και πείσμα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

«ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2020»

"ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2020"-ΜΑΤΑΙΩΣΗ:

δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να υπερβούμε τα εμπόδια για την ομαλή διεξαγωγή της Διοργάνωσής μας. Η κρίση του κορωνοϊού COVID-19 με τα πρωτόκολλά του, η εφαρμογή του νέου Νομικού πλαισίου και η προβληματική εφαρμογή του, οι αρρυθμίες των Υπηρεσιών που το εποπτεύουν μάς οδηγούν στη ΜΑΤΑΙΩΣΗ και στην άρση της φετινής μας προκήρυξης. Ευχαριστούμε όλους/ες εσάς για το ενδιαφέρον σας και την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε στη Διοργάνωσή μας. Η Ιδέα όμως του ΣΚΥΛΛΙΑ ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ πάντα ΖΩΝΤΑΝΗ...