Papa Clemente

Климент Охридски за Константин Философ ли ?

bozman

 

   Тъй като този паметник дава доста странни съобщения, ще го разгледаме целият, тъй като е малък по обем и изключително любопитен. Той е тук:

 http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/kliment.html от фотокопие № 34.jpg до копие 38.jpg.

  Кои са странните съобщения различаващи се от официалните изявления?

http://www.pravoslavieto.com/life/02.14_sv_Kiril_Slavjanobulgarski.htm

В сайта "православието" е поместен лист който не е от паметника, като е измислено и името на Климент Охридски. Откъде се яви в главите на православните редактори „Охридски” може само да се гадае. Написано е дословно в „Бележки”:

„Тази похвала е образец на високо ораторско майсторство и искрено преклонение пред равноапостолния подвиг на славянския първоучител. Открита е от В. М. Ундолски през 1845 г. и е многократно издавана и проучвана. Името на Климент Охридски се чете в наслова и авторството му се смята за доказано”.

   Не само това е манипулацията в приложения лист от „православните” редактори – специално е намерен лист, където да фигурира името „Методий” докато такава персона НЯМА в текста на римският папа Климент. В документа на Ундолски наистина е упоменат „Климент епископ словенски”:

І. на стр. 1. За „Поучението”

ІІ. на стр. 5 няма обяснение от кого е”Поучението”,

ІІІ. на стр. 11 „Епископ Климент”,

ІV. на 16 стр. „От Климент”,

V. на стр. 18 „Слово от Йоан Евангелист” ,

VІ. стр. 23 „Климент епископ”,

VІІ. на стр 34 „Климент Папа Римски”.

  Това са наличните САМОСТОЯТЕЛНИ текстове в паметника. АКО в няколко преходни текста е упоменат „Климент Епископ Словенски”, то основанията, да се подмени „папа римски” с „епископ словенски” в последният не могат да бъдат нито научни, нито почтени. Включването пък на името „Охридски” директно отпраща българската методиевистика в прегръдките на измамната фанариотщина, за срам на бъдните поколения. Ако се бяха задържали комунистите още стотина години може би щяхме да сме свидетели и на „древни” писания от вида „Климент Живковски, Епископ Правешки”.

 

149  по ред - Clemente II,  Sajonia (1046-1047),

  174. - Clemente III (1187-1191),

183. - Clemente IV (1265-1268),

195. - Clemente V, Francia (1305-1314), 

198.- Clemente VI (1342-1352)

и 219.- Clemente VII (1523-1534)

 

Машинациите в текстовете на православното издателство естествено не спират. Въведена е някаква „фулска” народност, докато в текста е изписано „фильце” – филъце, филице, като И-то е от „иже”, което никога, никъде не се е чело като У, т.е. за предпочитания при прочит не може да се говори и имаме откровенна измама с доверието на читателя. Манипулациите продължават: – На император Теофил, изписан като „цри” (царят) е прикачена титлата „иконоборец”, а на споменатия Михаил, е присвоена титлата „цар”., като е уточнено допълнително, че става въпрос за Михаил ІІІ. В текста се казва, че при този княз Михаил е проведен Събора. Това е събора от 843г. и той е свикан по заповед на Теодора – майката на Михаил ІІІ, която управлява вместо него. Така, че през 843 съществува Ромейски „цри” – цар-император, а не ромейски княз Михаил. Освен това, ромейските (римски)престолонаследници НИКОГА не са наричани князове, а „принцове”. Дори да предположим, че е употребена аналогичната на старобългарска титла „князъ” на мястото на римската „принц”, то индикираното от автора различие при титуловането на Теофил с „цри” и на Михаил с „князъ” не ни дават основание да предполагаме, че ТОЙ автора, не прави разлика между титлите „цар” (император) и „княз” (принц). Напротив, прави разлика и я изписва в текста. И от това следва от нищо непоклатимия извод, че Княз Михаил, НЕ Е ИМПЕРАТОР МИХАИЛ ІІІ. 

 

 

   Някои явни и непростими машинации при „научните открития” на православи, червенослави и фанариотослави:

 

а.) „Фильци” е изопачено на „фулци”, защото филъци много лесно може да се свърже с население и обитатели, чиито име започва с „филъ – фили” – филипци, филипополци и т.н.

 

б.) Обявяването  на страница с името „Методий” за стр. от текста на похвалата на Папа Климент е тъпоумна и смешна фанариотска маневра за приписване брат на  Св.Кирил в конкретното писание. Явно такива плиткоумни машинации не биха били правени, АКО Св. Кирил описван от Папа Климент действително имаше брат.

 

в.) Обяснението за Патриарх Аний от „православните” е неверно и несръчно :

 

„* Аний - патриарх (837-843) Йоан VII Граматик. Прението с Кирил се е състояло, когато патриархът е бил вече детрониран и отстранен в манастир.”

 

 В текста е казано, че Ании е „началник” на тази ерес и изрично е упоменато за Кирил, че „в събора се намираше и сияеше с трисвето сияние като ярко слънце..”, т.е. Кирил е причина за детронацията на Аний, или поне една от главните причини. Да ходи, да се препира Кирил в манастира с Аний е все едно съдията да ходи да се препира с осъдения от него затворник в затвора. Това, че слагат причините след следствието изобщо не слущава съставителите на тази басня.

Защо са тези машинации ? Много просто - защото Михаил ІІІ е роден на 19. І. 840 г. (поч. 23.ІV. 867г.) и няма как на три годишна възраст, да организира събори и да низвъргва Патриарси, нито пък, Кирил да бъде  заменен от Константин Кирил Философ от Солун, който по това време е 15г. Името на действително управляващата империята по това време, Теодора (майката на Михаил ІІІ), никъде не е споменато. Следствие на тези хронографски дадености , Св.Кирил от похвалното слово на папа Климент  НЕ МОЖЕ ДА  БЪДЕ ОПРИЛИЧЕН на Константин Кирил Философ от Солун. Затова хронологията трябва да бъде променена и това е направено, както обяснихме по- горе.

г.) Св.Кирил отива в Рим превеждайки църковния УСТАВ и водейки избраното си стадо (учениците си), както е указано в текста. И тук не е споменато, че има брат или че брат му е с него, или поне е член на „стадото”. Тази липса „православните” коригират с обяснението:

 

5) В Рим братята пристигат с учениците си вероятно около края на 867 г.

 

като използват за доказателство листа фалшификат, за който споменахме по-горе. Уточнението още на първа страница, че Кирил поемайки пътя на духовник „изостави всичките житейски красоти,, слава и богатство, баща и майка, братя и сестри” не съществува в днешните съставители на измислиците за „Прослава на Константин Кирил Философ от Климент Охридски”, „Соленските двама братя” в Прославата и т.н. и т.н.

 

   Краткото резюме на този писмен паметник показва, че свързването на упоменатия Отец Кирил от папа Климент, може да бъде звързан с Константин Кирил Философ от Солун, само с цената на фалшифициране на текста и абсолютно недопустими от морална гледна точка вмъквания на правослономи.

( Справка: правослонома е раково израстване  по писмен паметник, следствие на „превеждане” и пипане с „православни честни ръце” и „академични учени пръсти”).

Край.