PANEGYRICVS   DICTVS  CLEMENTISSIMO  REGI  THEODERICO

      

Това се отнася и за останали сайтове по-долу и всеки техен материал поотделно.   

This site is licensed under a  Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България License 

 

 

  Сайт № 1 --->  https://sites.google.com/site/runiistorianew/

  Сайт № 2 ---> https://sites.google.com/site/istorianewi/home

  Сайт № 3 ---> https://sites.google.com/site/runiistoriaii/home

 Сайт № 4 ---> https://sites.google.com/site/runiistorianewi/

  Сайт № 5 >  https://sites.google.com/site/proishodanabulgarite/home 

 Сайт № 5.1.-> https://sites.google.com/site/botorritaplaque/

 Сайт № 6 ---> https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/

  Сайт № 6.1.   https://sites.google.com/site/bulgarianhistoryo2/home 

  Сайт № 7 ---> https://sites.google.com/site/bgcoffe/

  Сайт № 8---> https://sites.google.com/site/manuscripi/

   Сайт № 9---> https://sites.google.com/site/runiistorianew02/

 ===================================

 Препоръчани сайтове

 

 Arte               ---> http://rodenaborisova.blogspot.com/;

                                                      http://uforodena.wix.com/digitalart

Карти                               - - ->   https://www.raremaps.com/index.html  

Политика и анализи     --->   http://razuznavane.com/ 

https://sites.google.com/site/sibalchev/home/herodotus

Книжарници                   ---- > https://www.facebook.com/KnizarnicaLagera?ref=hl

Дигиталнаи библиотеки ---> http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0038&n=&vis=# ; http://www.ceec.uni-koeln.de/  ;  https://www.dmgh.de/  ;   http://www.mss.vatlib.it/guii/scan/link.jsp  ;  http://gen.lib.rus.ec/ ;  http://az.lib.ru/type/index_type_5-1.shtml   ;   http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml  ;  http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=145&pagefile=145-0038  ;  https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/all/   ;  https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/scan-patrologia-graeca/ ; https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/  ; https://www.runivers.ru/lib/book8180/471171/  ;  http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?  ;   http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=5&manuscript=152&pagefile=152-0131  ;  http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Novgorod/contents.htm  ; 

 ===================================

  В тази начална страница от днес 27.02.2011 г. ще има съобщения за нови публикации за да не търсят във всички теми за новости:

 

 

08.05.2018 в сайт № 6.1.

--- Тефтерчето на Дякон Левски и "Балгарските книжици..." на В. Априлов - фототипни издания.

17.07.2018 в сайт № 6.1.

--- Traditum a scriptoribus antiquis VІI, Chronicon Syriacum, ® bozman

29.09.2018 в сайт № 6.1.

--- Ножът - ® bozman

08.12.2018 в сайт № 6.1.

--- СПЕЦНАЗ - В. Суворов 

30.01.2019 в в сайт № 6.1.

--- "Покръстването на българите в няколко латиноезични съчинения ХІІІ-ХVІ в." - д-р Стиляна Баталова, коментар bozman.

17.02.2019.в сайт № 6.1.

--- Responsa papa Nicolau... ("Отговорите“ на папа Николай по допитванията на българите )- ® bozman 

16.03.2019 в в сайт № 6.1.

--- Conciliorum const. octavo et nomen bulgarica - ® bozman

01.04.2019 в в сайт № 6.1.

--- PANEGYRICVS   DICTVS  CLEMENTISSIMO  REGI THEODERICO - ® bozman

20.10.2019.в сайт № 6.1.

--- Kritica Stamov - Dimitrova, Iordanov.

09.02.2020. в сайг 6.1.

--- Покръстването на българите . . .д-р Баталова, критика bozman.

12.05.2020. в сайт 6.1.

--- "Тракийският език" и "Joannis Antiochenus,® bozman

 03.01.2021. в сайт 6.1.

--- ДРЕВНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ

В СИРИЙСКИТЕ И СИРИЙСКО-АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ - д-р Голийски,критика bozman.

 13.01.2021. в сайт 6.1.

--- "Българите преди 681 г.според..." - д-р Голийски,критика bozman.

 

 13.01.2021. в сайт 6.1.

- Залезът на Първото българско царство (1015-1018) - д-р П.Павлов,критика bozman

 24.02.2021. в сайт 6.1.

- Обрат върху плаващите пясъци на историята - Мариана Славова, инт. с Ал. Мошев -критика bozman

 13.01.2021. в сайт 6.1.

- Tempora Incognita - проф. Атанас Стаматов - критика bozman

28.03.2021. в сайт 6.1.

- Brainvirus IF-SU-21 - критика bozman