Asen Chilingirov

ЦАР СИМЕОНОВИЯТ

Съборникъ

ОТ Х ВЕК

ИЗСЛЕДВАНИЯ

І

БЕРЛИН 2007

в  "Car Simeonovijat Sbornik1 02.pdf"

---------------------------------------------

 

ИВАНОВСКИТЕ СТЕНОПИСИ

И ТЕХНИЯТ ДАРИТЕЛ

 

СОФИЯ 2011

в "Ivanovo_Ktitor_2011_Ba.pdf" 

" В книгата си “Ивановските стенописи” д-р Асен Чилингиров поставя под светлината на прожектора проблемите, изразяващи се в погрешната датировка на въпросните стенописи, лъжовното им свързване с цар Иван Александър и необоснованото им причисляване към дериватите на византийската школа. Успоредно с чисто историческата част за отдавна отминали времена и тогавашните художествени похвати, д-р Чилингиров разказва от първа ръка за изумителни събития от историята на самата българската историография. . . . Всички тези материали са посветени на може би най-голямата съзнателна и целенасочена манипулация, на която досега е бил подложен един забележителен паметник на световното изкуство."

 Ив. Стаменов