Puteți plăti ca să mergeți prin peșteri și canioane

Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificat de calificare conform Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3112/2004, a fost actualizat cu următoarele calificări: Speolog utilitar - cod nomenclator 7119.3.11, Însoțitor speolog - 5113.3.4, Ghid turistic pentru peșterile amenajate - 5113.3.3, Ghid canioning - 5113.3.1, Ghid turism speologic - 5113.3.2, Salvator din mediul subteran speologic - 5419.3.3, Salvator din mediul subacvatic speologic - 5419.3.2, Instructor salvaspeo - 3423.4.3, Instructor speologie - 3423.4.1, Instructor canioning - 3423.4.2.

Viorel Lascu