Stare plany CKU

dla nauczycieli:

Poniżej zamieszczamy plany zajęć z poprzednich weekendów
(trzeba je wpisywać do dziennika zajęć na str. 4-7)

Aktualny semestr

Poprzedni semestr