GALERIA

[FOTO]

główny budynek RCKU

przy ul. Norwida 8A

[FOTO]

sale dydaktyczne IV LO oraz szkoły dla dorosłych

[FOTO]

pomieszczenia w bursie

przy ul. Norwida 8A

[FOTO]

Filia RCKU

przy ul. Partyzantów 28

autokary RCKU

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

PUŁAWY

zespół parkowo-pałacowy Czartoryskich

PUŁAWY

współczesny wizerunek miasta

okolice Puław:

Kazimierz Dolny, Janowiec ...

LUBLIN

stolica województwa

DZIAŁALNOŚĆ - wybrane wydarzenia i inicjatywy

IX/X 2009

wymiana międzynarodowa

-wycieczka na Ukrainę

(Kijów - Lwów - Sambor)

od 1991

turnieje internatów

z inicjatywy

p. Wiesława Smyrgały

dyr. RCKU (dawniej: bursy)

od 2011

festiwale orkiestr dętych

w Puławach

[ film z 2011 r. ]

3-9.10.2011

program wymiany międzynarodowej

(wycieczka do Kijowa)

luty 2016

szkolenie nauczycieli CKU

w programie Erasmus+

(wyjazd do Portugalii)