Ogólnie o bursie

BURSA SZKOLNA im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Powiatowy Zespół Wychowania i Kształcenia

24-100 Puławy, ul. C.K.Norwida 8 A 

tel. 604-052-319 (bezpośredni do wychowawców)

tel. (81) 886-37-05, wewn.40 (poprzez centralę)

e-mail: sekretariat@pzwik.pulawy.pl  
e-mail: bursa@pzwik.pulawy.pl 

Informacje o bursie

Bursa Szkolna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach przy ulicy Norwida 8A jest koedukacyjną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania. Naszymi wychowankami mogą być  uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz dziennych szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat puławski.

Bursa posiada 320 miejsc dla uczniów w pokojach 3- i 4-osobowych z łazienkami.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynek Bursy posiada monitoring zewnętrzny  i wewnętrzny.

W naszej placówce działają sekcje:

Samorząd Bursy

W Bursie Szkolnej w Puławach istnieje samorząd, który tworzą wszyscy mieszkańcy nazywany Młodzieżową Radą Bursy. Jest ona organizacją niezależną, reprezentującą ogół mieszkańców. W jej skład wchodzą wychowankowie wybrani w drodze tajnych, demokratycznych wyborów. Wybory dokonywane są na okres 1 roku w miesiącu wrzesień/październik według ustalonych procedur.

Przyszłość naszej Bursy wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników tak, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

Bursa Szkolna zapewnia:

UWAGA! 

Prosimy wychowanków o przyjazdy do bursy po weekendzie najpóźniej do godz. 20:00.