Kadra pedagogiczna bursy

Dyrekcja bursy:

DYREKTOR - Mirosław Kozioł

WICEDYREKTOR ds.bursy - Tomasz Teodorowicz

Opiekunowie grup wychowawczych w bursie 2023/2024

Opiekunowie grup wychowawczych

I - Piotr Żytko

II - Paweł Mizura

III - Zbigniew Szczawiński

IV - Gabriela Kapusta

V - Katarzyna Pustelnik

VI - Justyna Odrzywołek

VII - Anna Jaruga 

VIII- Jacek Prończuk

IX - Justyna Bociańska

X - Ewa Skawińska-Baj

XI - Justyna Woźna

Wychowawcy bez przydziału

Opiekunowie sekcji