Opłaty i konta bankowe

Wysokość opłat za bursę w roku szkolnym 2022/2023

Planowane stawki od 1 września 2022:

 • wyżywienie - 16 zł dziennie, w tym obiady 7 zł

 • czesne - 75 zł miesięcznie

 • kaucja - 100 zł jednorazowo *)

*) - kaucja jest zwracana w przypadku braku zniszczeń i po rozliczeniu obiegówką (dotyczy to również zniszczenia lub zgubienia karty magnetycznej, służącej do korzystania z posiłków w stołówce oraz otwierania drzwi do bursy w określonych godzinach)

Dla uczniów z zagranicy dodatkowo:

 • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) w Polsce - 60 zł miesięcznie

 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - ok. 40 zł rocznie

Konta bankowe

Opłaty za pobyt w bursie należy regulować do 15-go dnia miesiąca na konta bankowe (Bank Spółdzielczy w Końskowoli):

 • czesne i wyżywienie - PL56 8741 0004 0007 7002 2000 0030

 • kaucja - PL77 8741 0004 0007 7002 2000 0040

Uwaga! Na dowodzie wpłaty należy umieścić:

 • nazwisko i imię wychowanka bursy (dane wychowanka, a nie rodzica!)

 • informację, za co jest opłata i w jakiej kwocie (wyszczególnienie opłat: kaucja, wyżywienie, czesne w bursie), np.

   • Kowalski Jan - 427zł, w tym wyżywienie w bursie 352zł, czesne 75za wrzesień 2022

   • Kowalski Jan - 100zł za kaucję 2022 do bursy