z Powiatu Puławskiego

Prawo powiatowe

KOMUNIKATY

Informacje dotyczące szkół i placówek oświatowych

Rekrutacja do szkół

OFERTA EDUKACYJNA Powiatu Puławskiego (informator)
- zapraszamy młodzież i dorosłych do szkół w RCKU

Imprezy powiatowe

plakat o dożynkach
https://photos.google.com/album/AF1QipPPzc1qz88xgstToQUafYNNO10OVi4gmyJSQGwX/photo/AF1QipNj26soBLRv7dfvOQBEDsj33RuqtzGQOvvxsfoE

Komunikaty w okresie pandemii Covid-2019

https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,148178,zasady-funkcjonowania-spzoz-w-pulawach-w-czerwcu-2020-r.html

Na stronie internetowej powiatu zostały opublikowane informacje dla pacjentów, dotyczące obowiązujących od czerwca br. zasad realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego [Informacje dla pacjentów]