2012/2013 w bursie

2 września 2012 (niedziela) - kwaterowanie

W pierwszym dniu kwaterowania przyszli mieszkańcy zgłosili się tłumnie do bursy. Dziewczęta mogły załatwić formalności w świetlicy, a chłopcy w stołówce.

5 września 2012 (środa) - apel organizacyjny

Odbył się pierwszy apel dla wychowanków bursy. Pani Jolanta Morawska, która pełni funkcję wicedyrektora ds. bursy, przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz obowiązujący regulamin.

9 września 2012 (niedziela) - zebranie rodziców

Tego dnia o godz. 17 odbyło się zebranie dla rodziców i opiekunów tegorocznych mieszkańców bursy. Wicedyrektor ds. bursy - pani Jolanta Morawska zapoznała przybyłych z kadrą pedagogiczną, z przepisami obowiązującymi w bursie itd.

Potem odbyły się spotkania z opiekunami poszczególnych grup. W tym roku jest 8 grup: 4 grupy chłopców (gr. I-IV) i 4 grupy dziewcząt (gr.V-VIII). Dodatkowo mogą być kwaterowani uczestnicy kursów ODZ (kursy trwające 4-6 tygodni).

16 października 2012 - wybory do RMB

We wtorek 16 X odbyły się wybory do Rady Mieszkańców Bursy na rok szkolny 2012/2013. Zgłosiło się 8 kandydatów, ale do RMB weszło tylko pięcioro. Najwięcej głosów otrzymali i uzgodnili między sobą podział funkcji:

- przewodnicząca - Marlena Niewęgłowska (72 głosy) (pełniła funkcję do grudnia 2012)

- z-ca przewodn. - Karol Kuś (22 głosy)

- skarbnik - Jakub Lisiecki (11 głosów)

- członek - Martyna Pyciarz (12 głosów)

- członek - Patrycja Deruś (8 głosów) (pełniła funkcję do listopada 2012)

Na opiekuna samorządu została wybrana jednogłośnie pani Magdalena Kalinowska.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej działalności oraz bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami i dyrekcją placówki.

25 października 2012 - dyskoteka

W czwartek 25 października odbyła się pierwsza dyskoteka zorganizowana przez nowo wybraną Radę Mieszkańców Bursy.

Niestety nie cieszyła się powodzeniem wśród mieszkańców - frekwencja była bardzo słaba.

Czy zatem warto organizować takie imprezy?

18 grudnia 2012 - wigilia w Bursie

Wieczorem we wtorek 18 grudnia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna. Część mieszkańców bardzo aktywnie włączyła się do organizacji i obsługi uroczystości. Na prośbę pana dyrektora został zmieniony scenariusz. Kolacja rozpoczęła się złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych przez dyrektora RCKU. Potem nastąpił miły moment składania życzeń i łamania się opłatkiem. A następnie wszyscy zasiedli do zastawionych stołów. Wśród potraw wigilijnych były: śledzie, smażony karp, kapusta z grzybami, sałatka jarzynowa, czerwony barszczyk z uszkami, kluski z makiem.

Na kolacji było nas dużo, bo swoją obecnością zaszczycili nas tradycyjnie goście z OHP.

18 grudnia 2012 - konkurs na dekoracje bożonarodzeniowe

18 grudnia odbył się konkurs na dekoracje świąteczne. Do konkursu zostały zgłoszone pokoje dziewcząt (nr 41, 49, 50, 56, 60, 61) i chłopców (nr 16).

Komisja w składzie Anna Jaruga, Grażyna Stasiak i Anna Matej.

Nagrodzone zostały pokoje: 41, 49, 50, 56, 60 i 16.

Tego dnia można bylo podziwiać również stroiki świąteczne, które zostały wykonane przez nasze dziewczęta.

11 grudnia 2012 - Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

W tegorocznym międzyinternackim konkursie wiedzy o AIDS i HIV wzięli udział również mieszkańcy bursy. Konkurs odbył się w Puławach 4 grudnia (już po raz 13-ty). Uczestnicy konkursu byli z 7 placówek z Puław i powiatu puławskiego.Wyniki zostały ogłoszone w dniu 11 grudnia.Wśród nagrodzonych był nasz Kuba Lisiecki, który zajął I miejsce.Przy okazji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego.Wyróżnienia za swoją pracę plastyczną otrzymały nasze dziewczęta: Aneta Sagan i Angelika Maciążek.Gratulujemy nagrodzonym!!!

6 marca 2013 - XIX Turniej Internatów - Puławy 2013

W środę 6 marca 2013 w hali sportowej MOSiR odbył się XIX Turniej Internatów. W tym roku wzięło udział 6 internatów. W rywalizacji zwyciężyli przedstawiciele internatu LO im. A.J.Czartoryskiego. My zajęliśmy III miejsce poLiceum Lotniczym w Dęblinie.

Atmosfera była gorąca. Entuzjazm udzielał się zarówno zawodnikom jak i kibicom na trybunach.

Można to zauważyć na fotografiach i na filmie.

[foto] [film]