Raspored sati

SAT


PONEDJELJAK


UTORAK


SRIJEDA


ČETVRTAK


PETAK

 

1.

Sat razrednika

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Hrvatski jezik

2.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik


Matematika

Priroda i društvo

Vjeronauk

3.

Matematika

Matematika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Likovna kultura

Vjeronauk

4.

Tjelesna i zdravstvena kultura

Glazbena kultura

Priroda i društvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Izvannastavne aktivnosti

5.

Dopunska nastava

Engleski jezik 

Dodatna nastava

Engleski jezik