Badstrand

Byasimstrand

Projekt "Sandarna"

Sandarna var tidigare två sanddyner som fungerade bra som sandstrand och utfärdsmål. Numera är de två sanddynerna ihopvuxna och sandarna gräs- och vassbevuxna, så att man knappast kan komma iland. Du når sandarna endast med båt. Det går bra att ro från byviken eller Slipstranden.

Se möjliga rutter i bilden inunder

Målsättning

Vi vill nu delvis återskapa de sim-möjligheter som tidigare fanns på sandarna så att speciellt barnfamiljer har ett tryggt utfärdsmål tillräckligt nära byn, men ändå så att:

  • att alla grannar är positivt inställda till tanken
  • att stranden är trygg för barn
  • att stranden sköts på ett hållbart sätt för naturen
  • att badgäster stör grannarna så lite som möjligt

Sandarna som vi minns dem

På bilden är de gamla "officiella" konturerna utritade. På sandarna finns på bilden blygsamt med träd och ingen vass.

Planen är att skörda bort den vass som gör stranden svårtillgänglig och simmandet omöjligt. På valda ställen lämnas vassen kvar så att de närmaste grannarna störs minimalt av eventuella badstrandsanvändare.

Vision

  • Gult - återstående vass som skyddar badgäster och grannar
  • Blått - simstränder som nu skall röjas fram och hållas vassfria även i fortsättningen
  • Orange - stenig strand som är mindre lämplig som badsstrand. Hit flyttas eventuella stenar från själva badstranden.
  • Röd prick - lämplig plats för picnic-bord.

Med dessa åtgärder kan Sandarna åter bli ett tryggt utfärdsmål utan att närliggande grannar nämnvärt störs.

OBS!

Man kommer inte till sandarna med bil eller till fots! En båt är nödvändig. Det är en lämplig roddtur till Sandarna från byviken, Scandimarins strand och Skrakviken.

Åtgärdsplan

Ett par år har vi redan haft talkopicnic på Sandarna under påsken. Det börjar bli en tradition, där vi skördar gammal vass, räfsar ihop den och bränner upp den, samt avslutar med korvgrillning.

Nedan några bilder från Sandarnatalko 2015:

Talkogänget

Vassen skulle brännas bort högvis, men den ville inte brinna.

2015 forslade vi en betongring till Sandarna - den blev en trygg grillplats

Ett par bilder från picnic-talkot 2016:

Senare 2016 fick vi ett bord och forslade dit också ett par bänkar

Picnic-bordet ihopskruvat, förankrat och invigt.

Nya bänkar invid grillen testas - bordet väderskyddas ännu en gång.

Få se vad följande åtgärd blir - har du idéer?

Välkommen med på talko nästa påsk!

Läs även vår litet utförligare projektplan.