Sortering

För oss i Qviflax är Kompiskärl för brännbart avfall den bästa lösningen av två orsaker.

  • Kompiskärlen är på vägen ut från byn - alla kör förbi det.
  • Kompiskärlen är placerade så att tömningen bevarar väglagets (=vår) väg såmycket det är möjligt.

För Qviflax Kompiskärl gäller följande principer

  1. Bioavfall --> kompostera själv. Inget som ruttnar eller luktar är välkommet i Kompiskärlen
  2. Brännbart hushållsavfall --> hämta till kompiskärlet
  3. Glas, småmetall, tidningar --> Mattnäs vägskäl
  4. Större metallföremål, som inte ryms i Mattnäs kärlet - - > Skrotlavan invid Kompiskärlen
  5. Kartong, förpackningsmaterial --> Kyrkbacken, södra hamnen
  6. Returflaskor och -burkar, batterier --> Butikernas mottagning
  7. Allt övrigt --> Korpo eller Pargas (Rauhala) mottagningsstation

Vi har problem med:

Byggnadadsavfall, kartongförpackningar och kasserade inredningsartiklar (möbler, mattor, sovsäckar, madrasser, täcken, strandstolar, skrymmande prydnadsföremål, etc.) hör inte hemma bland brännbart hushållsavfall. För till Korpo eller Rauhala!

LSJH info

Åbonejdens avfallshantering heter numera Sydvästra Finlands Avfallsservice (Lounais-Suomen JäteHuolto - LSHJ). LSJH har förnyade infosidor om sopsortering - Läs mera