Bli medlem

Medlemsblankett

Du kan anhålla om medlemskap eller komplettera din medlemsinfo med denna blankett.

Inskrivnings- och medlemsavgift

Inskrivningsavgiften är 10€/person och medlemsavgiften är 10€/år per person. Inskrivningsavgiften fungerar som årsavgift för inskrrivningsåret.

Medlemsavgifter kan betalas in på kontot FI77 4055 0011 9510 23.

Skriv in eventuella familjemedlemmars namn och födelsedatum i "Övriga kommentarer"-fältet.

Om du betalar din årliga medlemsavgift direkt på kontot, uppge i meddelande-fältet namnet på den/de medlemmar som betalningen gäller.

Familjemedlemskap

Från om med 2016 inför vi familjemedlemskap. Definition:

  • ett par eller en vuxen med barn och/eller föräldrar
  • syskon med föräldrar och/eller barn som samsas om samma fastighet

Det förutsätts att en familj har en nämnd huvudmedlem. Alla familjemedlemmar bör anmälas till medlemsregistret.

Familjemedlemsavgift 2016:

  • Familj på 4-6 pers - 30€/år
  • Familj på 6+ pers - 50€/år

Skriv in dina familjemedlemmar som medlemmar nu så beaktas din familj i medlemsfaktureringen 2017

Det går lätt med blanketten inunder. Uppge bara ditt namn och familjemedlemmarnas uppgifter i slutet av blanketten.

Alla medlemmar som uppger en fungerande e-adress får föreningens infomeddelanden per e-post.

Qviflax Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl är en medlemsförmån som medlemmarna i föreningen kan utnyttja om de ösnkar. Kompiskärlet är det förmånligaste sättet att sköta sin lagstadgade avfallshantering.

Med blanketten inunder kan du samtidigt ansöka om medlemskap i både föreningen och Qviflax Kompiskärl. - Läs mera om Kompiskärlet

  • Inskrivningsavgift: 50€/fastighet
  • Årsavgift, sommarboende: 50€/hushåll
  • Årsavgift, Vinterboende: 70€/hushåll

Bor du i Krook

De som bor i Krook får också utnyttja Qviflax Kompiskärl enligt LSJH. För Krookbor uppbär Qviflax Väglag ytterligare en väganvändaravgift på 20€/år.

Uppdatera dina uppgifter

Du kan också uppdatera/komplettera dina uppgifter till föreningen via denna samma blankett. Skriv bara i kommentarfältet att det är frågan om en ändring och vilka ändringar det är frågan om. Speciellt efterlyser vi medlemmarnas mobiltelefonnumror och e-adresser.