5. Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl är en medlemsförmån för Qviflax byalags medlemmar. De medlemmar som vill, kan ansluta sig till kompiskärlet. Qviflax väglag är positivt inställd till Kompiskärlet eftersom det klart minskar belastningen av tung trafik på väglagets vägar.

På kompiskärlområdet finns, efter behov, 2-10st 660liter avfallskärl för brännbart avfall och ett lastbilsflak för större järnskrot. Vi har ca 140 hushåll som medlemmar i Kompiskärlen.

Välkommen med!

Anmäl dig till Kompiskärlet och som medlem här

Kompiskärlet 2020.

Vi har lärt oss mycket om hur Qviflax Kompiskärls medlemmar fungerar sedan 2016. Vi har så pass mycket "statistik" för att kunna dra försiktigt tillförlitliga slutsatser. Vi vet ganska långt var svagheterna finns och jobbar på att eliminera dem.

Kompiskärlens kapacitet räcker till och blir över största delen av året. Under 6 veckor från midsommar framåt är det kapacitetsproblem. Värst är tömningen genast efter midsommar.

Läs vår rapport!

Medlemmarna i kompiskärlet kan bidra till bättre service

  • Tömningen efter midsommar är värst. Städa i stugorna och töm din roskis veckan före midsommar eller vänta någon vecka efter midsommar. Redan det hjälper.
  • SORTERA korrekt! Vi får fortfarande annat avfall än vad som hör till kategorin brännbart avfall. Läs mera under rubriken "Sortering"

Nytt 2020

Vår underleverantör för järnskrot-hantering upphör tyvärr med sin verksamhet. I skrivande stund oklart hur det fortsätter, men i värsta fall måste man föra järnskrot till Korpo, Pargas eller till Siira.

Vi har installerat sol-energidrivna LED-strålkastare vid Kompiskärlområdet under våren 2020, så att det blir enklare att använda servicen också i mörker.


Vår målsättning

Målsättningen med Kompiskärlen är en välordnad avfalls-service till självkostnadspris. Med medlemmarnas hjälp och genom bättre sortering är det helt möjligt att få ner tömningskostnaderna en aning, så att vi når vår målsättning utan att höja på årskostnaden per medlem.

Du kan inverka!