5. Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl

Qviflax Kompiskärl är en medlemsförmån för Qviflax byalags medlemmar. De medlemmar som vill, kan ansluta sig till kompiskärlet. Qviflax väglag är positivt inställd till Kompiskärlet eftersom det klart minskar belastningen av tung trafik på väglagets vägar.

På kompiskärlområdet finns, efter behov, 2-10st 660liter avfallskärl för brännbart avfall och ett lastbilsflak för större järnskrot. Vi har ca 140 hushåll som medlemmar i Kompiskärlen.

Välkommen med!

Anmäl dig till Kompiskärlet och som medlem här

Kompiskärlet 2017.

Vi har lärt oss mycket under de första säsongerna med Qviflax Kompiskärl. Efter endast två säsonger har vi ändå inte tillräckligt mycket "statistik" för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser, men vi kan konstatera att vi läget blir sakta bättre. Vi vet ganska långt var svagheterna finns och jobbar på att eliminera dem.

Kompiskärlens kapacitet räcker till och blir över största delen av året. Under 6 veckor från midsommar framåt är det kapacitetsproblem. Värst är tömningen genast efter midsommar. Föreningen investerar i två reservkärl inför säsongen 2017. De tas i bruk fr.o.m. midsommar och används så länge de behövs.

Medlemmarna i kompiskärlet kan bidra till bättre service

  • Tömningen efter midsommar är värst. Städa i stugorna och töm din roskis veckan före midsommar eller vänta en vecka efter midsommar. Redan det hjälper.
  • SORTERA! Vi får fortfarande annat avfall än vad som hör till kategorin brännbart avfall. Läs mera under rubriken "Sortering"

Vår målsättning

Kompiskärl-processen förorsakar nu en kostnad för föreningen. Målsättningen är en välordnad avfalls-service till självkostnadspris. Med medlemmarnas hjälp och genom bättre sortering är det helt möjligt att få ner tömningskostnaderna en aning, så att vi når vår målsättning utan att höja på årskostnaden per medlem.

Du kan inverka!