Startsida

Aktuellt

Evenemang 2020

  • Sandarnas picnic-talko - lördag 11.4, kl 14-17. Uppskjutet!

  • Midsommar - fredag 19.6 kl 15-17 i Byviken enligt tradition - Inhiberas!

  • Allsång - Lördag 11.7 kl 15-17 på Vestergårds- Inhiberas! I stället mera levande musik under forneldarnas natt

  • Picnic-talko på Ejdet lördagen 13.6 kl 14-17. Vi städar och bränner upp skogsbolagets restsly invid vägen och grillar korv. Se fotot till vänster. Väderförbehåll! I fall av brandvarning eller hård blåst bränns inget den 13.6, men vi städar upp området och bygger lämpliga kokkohögar för senare eldning.

  • Årsmöte - lördag 29.8 kl 17:30 i Byviken före forneldarnas natt

  • Forneldarnas natt - lördag 29.8 kl 18-22 i Byviken

Välkommen med på våra tillställningar!

Vi försöker upprätthålla aktuell info på denna sida.


Forneldarnas natt och årsmöte lördagen 29.8

Årsmöte - kl 17:30 och Forneldarnas natt kl 18-22 i Byviken

Musik med Hanna och Hannu Risku samt byns egna musiker Gusse, Ilona och Riikka.

Allsång, kaffe, plättar, korv och förstås skrupu och pilkastning för både barn och vuxna.

Vi följer regeringens rekommendationer om Corona bl.a med handhygien. Två stora tält med gott om mellanrum mellan borden.

Välkommen!Ju fler vi är desto bättre blir det

Qviflax Byalags uppgift är att främja samhörigheten och trivseln i byn. Qviflax är till för oss alla - även barnen! Vi välkomnar mera barn och ungdomar med i verksamheten. Vi önskar att också ungdomar trivs i Qviflax och hittar meningsfulll sysselsättning här.

Skriv gärna in hela familjen som medlemmar.

Medlemsavgiften är blygsam, men den har en stor betydelse för föreningens fortsatta verksamhet och trovärdighet.

Medlemskap ger rätt att skriva in sig som användare av byns Kompiskärl

Man måste inte bo i Qviflax för att vara medlem i föreningen.

Uppdatera dina och din familjs uppgifter i medlemsregistret här.