1. Kontakt

Ta kontakt

 
Du når styrelsen enklast per mail:  info@qviflax.fi
 

Styrelsens kontaktuppgifter och e-adresser:


Ordinarie medlemmar

 

Maarit KärkkäinenOrdförande.
maarit.i.karkkainen@gmail.com 
tel. 050-5594713 

Gunnar Wulff, Viceordförande 
gunnarolofwulff@gmail.com,
tel. 0400-911896

Johanna Sumelius, Ekonomiansv.
johanna@sumelius.fi
tel. 040-5110655

Erik Sumelius, Sekreterare
hem@sumelius.fi,
tel 050-5376958

Marita Nylund 
maritanylund@hotmail.com tel. 050-5710716

Tore Strömborg 
tore.stromborg@hotmail.com, 
tel. 045-6565245

Peter Fredriksson
peter.fredriksson@scandimarin.fi
040 032 2392 

Marjatta Hahtola 
marjatta.hahtola@turkuamk.fi
tel. 040-5533194

Suppleanter
 

Susanne Nyman
susannespost1@gmail.com
040-8253033 

Barbro Widing
barbro.widing@welho.com
0400-201192 

Stefan Strömborg
stefan.stromborg@fcinter.fi
040-5367020 

Tove Karlsson
tove.karlsson@elisanet.fi
040-7771910

Anja Pettersson
anja.pettersson1@luukku.com
050-3054558 

Kennet Nylund
kennetnylund@gmail.com
050 3071690

Gunnel Nyman
gunnel.nyman@icloud.com
tel. 0440-970748 


 

Comments