Tietoa hankkeen toteutuksesta


Seurantaryhmä kokouksessaan 30.1.2018.

On tärkeä seurata hanketoimintaa laajemmin, jotta syntyneitä tuloksia voi hyödyntää mahdollisimman hyvin ja vältetään myös päälekäisten asioiden tekemistä.

  • Yleistä tietoa Maaseutuhankkeiden toteutuksesta

Maaseutu.fi - Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta koko Suomi voisi hyvin.


Py2020-hankkeen seurantaryhmä

Palveleva yhteisö 2020 -hankkeella on seurantaryhmä. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää ja tukea hankkeen toteutusta, tuoda tietoa kehitettävistä kohteista ja vastaavasti jakaa sitä myös edelleen. Seurantaryhmä koostuu laajasti kuntakenttää tuntevista yhdistys-, kylä-, yritys-, palvelu-, työllisyys- ja kuntatoimijoista, joilla on näkemystä sisällön ja tavoitteiden näkökulmista. Seurantaryhmä kokoontuu hankkeen aikana 6 - 7 kertaa.

Seurantaryhmän kokoonpano on seuraava:


  • Saija Ylönen, es. ja sihteeri PY 2020 – hanke
  • Visa Törmälä PY2020 – hanke
  • Päivi Sarvikas PY2020 -hanke