Asiointipilotti - Annantupa

Matti Hast, Päivi Sarvikas ja Saija Ylönen suunnittelemassa Mahlun asiointipäivää. Paikkana Mahlun Annantupa.

Asiointipäivän kyselyt

Pilotti 1 - Asiointi- ja kauppapäivät kylätaloille

Mahlun Annantuvalla 6.3. klo 9 - 16 (ohjelma ja aikataulu) ja alustavia tunnelmia päivästä.

Ratkaistava asia: Saarijärven kylissä asuu edelleen 4500 ihmistä. Kyläyhdistyksillä on tiloja, joita voi hyödyntää palvelutarjonnassa. Ajavatko ihmiset palvelujen perässä keskustaan vai voiko palvelut tulla kylille, uudella tavalla järjestettyinä?

Ratkaisuehdotus: Voiko nykyisiä kylien yhteisiä resursseja käyttää niin, että se parantaa palvelujen saatavuutta, lisää sosiaalista kanssakäymistä ja tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaista.

Ja mitä tehdään: Palveleva yhteisö 2020 -hanke kokeilee erilaisia asioinnin malleja, jotka voisivät täydentää nykyisiä palvelun hankinnan tapoja. Yksi mahdollisuus on toteuttaa säännöllisiä asiointipäiviä mm. kylätaloilla. Tarkempi ohjelma tulossa....

Olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukainen hyödyntäminen, palvelujen tuominen lähemmäksi ja palvelun hankinnan välillisten kustannusten pienentäminen!


Katso videolta, mikä nykyinen tilanne on Mahlulla ja kuinka asioita voitaisiin ratkaista? Matti Hast kertoo. Valitamme pientä taustahälyä.

Esille nostettavia asioita:

 • Haluaisitko palveluja sopivin aikavälein kylätalolle tai muuhun yhteiseen tilaan?
 • Mitä tällaiset palvelut voisivat olla, hyvinvointia, kauppaa, asiointia, ruokaa.....?
 • Voisiko yrittäjät tulla sovittuina päivinä viikossa/ kuukaudessa kylätalolle, riittäisikö asiakasvirta….
 • Voisiko täältä noutaa myös tilatut ostokset?
 • Jos yrittäjä saa useamman asiakkaan samana päivänä, voisiko se vaikuttaa hinnoitteluun?
 • Voisiko asiointipäivillä olla laajempikin vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääntymiseen?
 • Löytyykö näppäriä ratkaisuja lähikyytien hoitoon?
 • Kuinka asiointipäivät vaikuttavat turvallisuuteen kylillä, entä ostoturvallisuuteen?


Toimintamallit tulevaisuudessa

 • Torimalli.... palveluiden osalta palvelu-mallityöhön liittyy kiinteästi rakennemuutos ja miten palveluita kehittämällä ja sijoittamisella voidaan tukea kyläläisten palvelutarpeita ja ikäihmisten kotona asumista.
 • Soveltuvia kylätaloja löytyy Saarijärveltä usita.
 • Käytännön organisoiti, kuinka tunnistetaan palvelutarpeet, kuinka osallistetaan palvelutarjoajat ja kuinka asiointipäivät järjestetään käytännössä?
 • Kuinka toteutetaan käytännössä?