Yhteiset asiointikyydit ja hankinnat

Asiointipilotti kyliltä keskustaan mietinnän aiheena Häkkilässä Koskelassa Markun ja Pauliinan keittiössä. Kiitos osallistujille ja asia etenee, kun suunnittelussa paikallistietoa mukana ja lähtökohdat omilta kyliltä. Mukana Saija, Maija ja Paula. Yhteinen tilaisuus tulossa Häkkilään

Pilotti 2 - Yhteiset asiointikyydit ja hankinnat

Toteutus huhtikuun 11. päivä. Tämän kokeilupilotin toteutus alueelta Häkkilä, Kekkilä, Kohmu, Peltokylä, Hirvaanmäki ja Heinäpohja. Tiedotustilaisuus musiikin merkeissä Häkkilän kylätalolla 22.3. klo 19.

Ratkaistava asia: Vaikka Saarijärvi on väkiluvultaan pieni kaupunki, etäisyydet ovat pitkät. Palvelujen perässä ajetaan Saarijärvellä vuodessa ainakin vähintään 20 Miljoonaa kilometriä. Kaikki tapahtuu tuontienergialla ja kalustolla - raha valuu pois. Lisäksi moni palveluyrittäjä on viestinyt, että klo 10 - 14 välillä olisi tilaa asiakkaille.

Ratkaisuehdotus: Voisiko osan asiointiliikenteen kuluista siirtää yhteiskyydeillä palvelujen hankintaan. Ja voisiko asiointiliikennettä kohdentaa sopiville ajoille, jotta keskustan palveluille tulisi tasaisemmin kuormaa. Ja ennen kaikkea, voisiko asioinnista tehdä ekologisempaa, edullisempaa ja sosiaalisempaa?

Ja mitä tehdään: Testaamme, voisiko kyytien ja palvelujen hankinnan suunnitelmallisuudella saada taludellisia huotyjä ja sosiaalista hyvinvointia.

Vuositasolla pienetkin tehostukset ja koordinointi voi vaikuttaa merkittävästi aluetalouteen.


Vie hiiri kartassa olevien alueiden tai symbolien päälle, saat tekstikentän auki.

Esille nostettavia asioita:

  • Voisiko osan asiointiliikenteen kuluista siirtää yhteiskyydeeillä palvelujen hankintaan.
  • Ja voisiko asiointiliikennettä kohdentaa sopiville ajoille, jotta kesustan palveluille tulisi tasaisemmin kuormaa.
  • Voisiko asioinnista tehdä ekologisempaa, edullisempaa ja sosiaalisempaa?
  • Voiko kyytejä ja hankintoja yhdistämällä saada aikaan säästöjä.
  • Voisiko yritykset tarjota palveluja niin, että ne niveltyvät asiointikyyteihin ja asioinnin hyötysuhdetta voisi näin parantaa?
  • Voisiko asioinnin ja hankintojen yhdistäminen tuoda säästöjä ja alennuksia?
  • Voisiko yhteinen asiointi lisätä sosiaalista kanssakäymistä, vähentää yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua?