Kokemuksia Mahlun pilotista

Tuttujen tapaaminen oli monille päivän parasta antia kahvin ja lounaan lomassa.

Kokemuksia Mahlun asiointipäivästä 6.3.2019 klo 9 - 16.

  • Kävijöitä n. 70, toiminnan toteuttajia 15
  • Kirjallisia palautteita kävijöiltä 28, vastaajista 22 yli 65-vuotiaita


Asiointipävään osallistuneet yritykset ja muut toimijat

Kävijoiden kokemuksia asiointipäivästä

Vastausten pohjalta voisi olettaa, että asiointipäivä toi toivottua vaihtelua kylällä ja otettiin vastaan myönteisesti.

Puolet vastaajista mainitsi, että vastaavia päivä voisi järjestää kerran kuukaudessa, kolmasosa piti puolivuosittain järjestettävää asiointipäivää riittävänä aikavälinä.

Millaisia paleluja jatkossa toivoisit saavasi kotiin/ omalle kylätalolle?

Hyvinvointi, terveydenhuolto ja kahvila- ja lounaspalvelut olivat kävijöiden mieleen. Myös tuotemyynnille näyttäisi olevan kiinnostusta. Tietoiskut saivat myös huomiota osakseen ja pidettiin hyödyllisinä.Millaisena yrittäjät kokivat asiointipäivän?

Päivää pidettiin hyödyllisenä etenkin palveluiden ja tuotteiden markkinoinnin kannalta.