Yhteiset asiointikyydit ja hankinnat

Kotitalousvähennys on oiva tapa hankkia palveluja omaan asuin- ja elinympäristön kohentamiseen.

  • Taulukko kysytyimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä

Pilotti 3 - Palveluja kohdennetusti kotiin

Millaisia palveluja kotitaloudet tarvitsevat, mitä ne ovat valmiit hankkimaan? Kuinka helppo kotitalouksien on niitä hankkia. Kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa, se on hankkeessa huomattu. Etsimme vastuksia ja ratkaisuja seuraaviin asioihin:

  • Haluavatko ihmiset palveluja kotiin?
  • Mitä tällaiset palvelut voisivat olla?
  • Kuinka palvelutarpeet voidaan tunnistaa kehittämällä yhteistyötä yhdistysten ja yritysten välille, kuinka tunnistettu tarve välittyy eteenpäin?
  • Kuinka palvelut pitää paketoida, jotta hankinta olisi helppoa? Kuinka palveluista saadaan "kotitalousvähennysyhteensopivia!?
  • Miten laskutus toteutetaan esim. palveluna, että kaikki ilmoitukset hoidetaan asianmukasesti ja kotitalousvähennyksestä saadaan tavoiteltu hyöty?
  • Kuinka digitaalisuus auttaa paikallisesti nykyistä paremmin palvelujen hankinnassa, voisiko palveluhakemistot oikeasti palvella tarvelähtöisesti - tätä palvelua tarvitsen, tämä yritys tai yhdistys vastaa.... ?

Näihin asiohin haemme vastauksia Pylkönmäellä toteutettavassa osapilotissa, jossa kohteena ovat kylän kotitaloudet, yritykset ja yhdistykset.

Palvelut kohdentamalla tehokkaampaan käyttöön!

Iida Moisio kertoo, kuinka kylän palveluja kannattaa tuotteistaa. Iida nosti myös esille kiinnostavan asian jakamistaloudesta, voisiko kylillä asiointiautot olla yhteisomistuksessa - mitäs tämä tarkoittaisi käytännössä kylillä?