Uudet kyytien mallit

Muutkin pohtivat kyytien kustannuksia ja niiden ympäristökuormitusta

Liikenneviraston tietojen mukaan kotimaan henkilöliikennesuorite on noin 74 miljardia henkilökilometriä. 90% tästä kertyy tieliikenteestä ja 20% joukkoliikenteestä. Valtaosa henkilöliikenteestä, runsaat 70% tapahtuu henkilöautoilla; tavallisimpia ovat lyhyet matkat. Joukkoliikenteestä vain vähäinen osa on täysin markkinaeh-toista. Liikenteessä on noin 2.7 miljoonaa henkilöautoa. Rekisteröityjä moottoriajoneuvoja Suomessa on noin 5 miljoonaa. Henkilöautoa ohjataan Suomessa noin miljardi henkilötuntia vuositasolla.

Julkisesti hankittuihin kuljetuksiin käytetään noin miljardi euroa vuosittain. Näiden kuljetusten saaminen tehokkaampaan käyttöön on suuri mahdollisuus sekä kansantaloudelle että ympäristölle. Suomessa liikenteen osuus on noin viidennes energiankäyttöön liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Osuus on viime vuosina kasvanut teollisuuden ja energiantuotannon osuuden pienentyessä.

”Jotta Suomi voisi vastata globaaliin kysyntään vähähiilisistä ratkaisuista, myös liikenteeseen on löydettävä kiertotalouden mukaisia toteutustapoja, joissa hukka – kuten tyhjäksi jäävät penkit – minimoidaan”, Sorasahi jatkaa. Sitra haluaa vauhdittaa tätä kehitystä tukemalla osaltaan uusia liikkumisen kokeiluja osana kiertotalouden kehittämistä.

https://yle.fi/uutiset/3-10703078

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kolmen-alueen-uudet-liikkumiskokeilut-valjastavat-julkiset-kyydit-tehokkaampaan-kayttoon?publisherId=1898&releaseId=68787842

https://yle.fi/uutiset/3-10386052