Palveleva yhteisö 2020 -hanke

Tulevaisuus on monin tavoin avoin, eri toimijoiden roolit ja yhteiset toimintatavat kunnissa ovat muutoksessa. Kumppanuus ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on noussut keskeiseksi teemaksi puhuttaessa tulevaisuuden palveluista. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja uudistaa toimintaa muutoksessa.

Saarijärven kaupunki on käynnistänyt Palveleva yhteisö 2020 - hankkeen. Hankkeessa kehitetään yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä tarjota palveluja niitä tarvitseville kuntalaisille ja yhteisöille. Kehitettävä toimintamalli perustuu Saarijärven kaupungin, yrityskentän ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseen vastaamaan muutoksen mukana tuleviin haasteisiin ja hyödyntämään sen kautta avautuvia mahdollisuuksia. Kokeilemme ja pilotoimme erilaisia uusia tapoja tarjota ja hankkia palveluja kotiin, kylille ja keskustassa.

Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan. Kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. O.A.Wiio

Hankkeessa on kolme pilottialuetta. Huomio, että nämä ovat kokeiluja ja tulokset palvelevat koko Saarijärveä. Seuraa näitä sivuja ja tulevia tilaisuuksia, joissa hankkeen tuloksia ja kokemuksia jaetaan hyödynnettäväksi edelleen! Ajankohtaista alempana tällä sivulla!

Asiointi- ja kauppapäivät kylätaloille 6.3. kokemuksia päivän toteutuksesta ja tunnelmia.

Yhteiset asiointikyydit

(aikataulu) ja hankinnat (ohjelma) 11.4. Häkkilän ja Mahlun suunnalta (reitti) ja lähikylistä. Myös kimppakyydit!

Katso asiointipäivään osallistuvat palvelutarjoajat KARTTANÄKYMÄSTÄ täältä. Kuvia päivästä ja tunnelmista.

Pilotissa 3 tarjotaan palveluja kohdennetusti kodin eri tehtäviin verkkohaulla, kokeiluympäristö Pylkönmäellä.


Miten palveluja tulevaisuudessa saisi enemmän? Ovatko kaikki keinot käytetty, vai voisiko tulevaisuudessa asioida muillakin tavoilla?

Blogit ja kirjoitukset

Palvelujen haastavaa etsintää Saarijärvellä - puskaradion kuuluvuudessa on katkoksia. Lue Saija Ylösen kirjoitus aiheesta (julkaistu 19.12.2018)

Ajankohtaista

 • Asiakaslähtöisiä palveluja koteihin - koonnit kehittämistyöpajoista 4/2019 Linkki materiaaliin
 • 24.4. klo 16 Saarijärvisalissa Ilkka Havava puhuu aiheesta Syntyykö hyvä meistä?, katso ilmoitus.
 • Työpajat hyvinvointiyrityksille 16. ja 23.4. Tutustu sisältöön.
 • Kyyti/ kimppakyytipilotin ohjelma on tarkentunut - muistathan olla mukana 11.4. yhdessä muiden kanssa! Ohjelma täällä!
 • Pilotin 2 esittely ja info 22.3.2019 kahvin ja musiikin merkeissä Häkkilän kylätalolla!
 • Mahlun asiointipäivä toteutettiin 6.3. ja väkeä paikalle kertyi kiitettävästi. Päivän tunnelmia päivittyy tänne.
 • Millaisena suomalaiset näkevät tulevaisuuden ja voiko siihen vaikuttaa, Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 - lue
 • 18.2.2019 Palveleva yhteisö 2020 -hanke mukana Yhdessä enemmän messuilla 9.3.2019 . Tule tutustumaan pilottien toteutukseen ja antamaan omat vinkkisi, kuinka palveluja voitaisiin tarjota uudella kestävällä tavalla.
 • 15.2.2019 ennakkotieto hankeen tulosseminaarista 24.4. pääpuhujana ....eipäs kerrota vielä : )
 • 12.2.2019 Asiointipilotti Mahlun Annantuvalla 6.3 (Ilmoitus SUN Saarijärvi). palvelujen ja ostosten ohessa myös lounasta ja musiikkia. Ohjelma ja mainokset tulossa niin nettiin (mm Sun Saarijärvi), someen kuin lehtiin!
 • 1.2.2019 Toteutamme tietotekniikan käyttäjäkyselyn, jotta saamme parempaa tietoa erityisesti ikääntyneiden valmiuksista asioida ja hankkia palveluja Interntin avulla. Kyselyn takana ja toimeenpanijoina ovat Vanhusneuvosto, Eläkejärjestöt, Kumppanuuspöytä, SPR ja Saarijärven kirjasto, kansalaisopisto sekä Palveleva Yhteisö 2020 -hanke.
 • 31.1.2019 Katso alustavat tulokset kyselystä Miten palveluja tulevaisuudessa saisi enemmän? Ovatko kaikki keinot käytetty, vai voisiko tulevaisuudessa asioida muillakin tavoilla?
 • Mahdollisuudet Suomelle on ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys avainkysymyksistä hallituskaudella 2019–2023. Päämäärät ovat yhdenvertaisuuden edistäminen, kestävä kasvu sekä turvallinen ja vakaa yhteiskunta. Kokonaisuutena tavoitellaan yhteiskunnan kestävyyttä pitkällä aikavälillä ja katse on vaalikautta pidemmällä.
 • 22.1.2019 Anneli Myllylän ansiokas juttu hankkeestamme Saarijärveläisessä s. 4 - 5.
 • 15.1.2019. Kyseleen tullut jo lähes 140 vastausta. Vaikka monet haluavat edelleen asioida ja hankkia palveluja itse, monet olisivat valmiit myös kimppakyyteihin ja yhteishankintoihin. Keräämme vielä vastauksia ennen julkistusta.
 • 10.1.2019. Hankkeen kolme palvelupilottia; 1) kohdennetut palvelut kotiin, sähköisen palveluympäristön testaus Pylkönmäellä. 2) Asiointipäiva Mahlun Annantuvalla, yritysten ja kaupungin palvelut sekä lounas, "laitetaan palvelut liikkumaan". 3) Keskustan asiointipäivä, yhteisillä kyydeillä yhteisiä hankintoja keskustan yrityksiin ja muihin palveluihin. Pilotit välillä helmi - huhtikuu. Tiedotetaan tarkemmin asioiden edetessä.
 • 1.1.2019 Päivi Sarvikas liittyi projektiryhmään. Päivi tuntee hyvin järjestökentän ohella keskustan yritykset ja palvelut ja vastaa osaltaa asiointipilotin valmistelusta.
 • 2.12.2018 työpaja Mahlulla
 • 28.11.2018 kaikille avoin kysely palveluista, kuinka niitä tulisi tulevaisuudessa tarjota ja voida hankkia. Kolme minuuttia ajastasi - kiitos!
 • Hankkeen esitteen voi ladata täältä.
 • 1.10.2018 hankkeen projektipäällikkönä aloittaa Saija Ylönen
 • 5.9.2018 Projektipäällikön hakuaika päättyi. Haastetteluihin valituille tiedotetaan henkilökohtaisesti. Kiitos kiinnostuksesta!
 • 28.8.2018 PY2020 -hankkeen (lehdistö)tiedote
 • 23.8.2018 Haemme hankkeelle projektipäällikkö, hakuaika 5.9.2018 saakka. Kuntarekry.
 • Hankkeen seurantaryhmä kokoontuu 1. kerran 28.8.2018 klo 14.
 • 15.8.2018 Seurantäryhmän jäseniä ovat: Anna-Marja Tamminen Saarijärven Kaupunki, Iida Moisio Pylkönmäki, Markku Kyllönen SPR Saarijärvi, Mika Kärki SSYP Kehitys, Sami Tuominen Saarijärvi
 • 18.6.2018 Projektin käynnistyksestä vastaa osa-aikaisena työntekijänä Visa Törmälä/ Saarijärven kaupunki
 • 1.6.2018 Palveleva yhteisö -hanke käynnistyi

Saarijärven avainlukuja

Lisää tilastoja ja avainlukuja, jotka kannattaa huomioida hanketyössä.

PREZI -esitys hankkeesta

Hankkeen kartta


Vapaaehtoistyössä kertyy paljon havaintoja ja tietoa kohderyhmien palvelutarpeista, jotka eivät ole järjestöjen omaa toimintaa. Työn tai palvelun suorittamiseen tarvittaisiin yrityksiä tai palkkatyöntekijöitä. Tarpeet voivat olla hyvin vaihtelevia laadultaan ja kestoltaan. Tieto tunnistetusta tarpeesta ei kuitenkaan välity aina eteenpäin. Kytkennät yrityksiin ja näiden tarjoamiin palveluihin sekä muihin työn välittäjäorganisaatioihin ovat vielä rakentumatta tai enemmän satunnaisia.

 • Onko mahdollista kehittää uusia tapoja asiointiin ja palvelujen hankintaan? Kuinka huomioidaan erilaisten kuntalaisten tarpeet?
 • Voidaanko yhdistysten, yritysten ja kyläläisten kanssa yhdessä kehittää uusia tapoja tunnistaa tarpeita, yhdistää hankintoja, asioinnin aikatauluja, asiointiliikennettä ja tavarakuljetuksia?
 • Haluaisivatko yrittäjät kehittää liikkuvia palveluja tai aikatauluttaa tarjontaa asiointiliikenteen mukaan?
 • Voidaanko uusilla tavoilla saada säästöä tai löytää piilossa olevia palvelutarpeita?
 • Mikä osuus netillä on paikallisten palvelujen löytymisessä, kuka auttaa ikäihmisiä?

Hanke voi toimia myös uusien yhteistyöhön perustuvien palvelujen kehittymisen alustana.


Kuinka?

Hankkeen sisällöllinen toteutus jakautuu neljään osa-alueeseen, joita ovat

 1. toimijakentän ja toimitaympäristön määrittely
 2. yhteistyön ja verkostoitumisen mallien kehittäminen
 3. mallien kokeilut (pilotoinnit)
 4. hyvien käytänteiden jako edelleen, jatkotoimien suunnittelu ja hankkeen päättäminen.
 5. Hankkeen tiedotus, hallinnointi ja arviointi ovat kaikki osat läpäiseviä prosesseja.

Hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat saarijärviset yritykset, järjestöt ja yhdistykset ja muut kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Osallistujat voivat olla myös yksityishenkilöitä. Palveleva yhteisö -2020 hanke käynnistyi 1.6.2018 ja se päättyy 31.5.2019. Hankkeen kesto on 12 kalenterikuukautta.


Viestin välitystä yli sektorirajojen sille, kenellä roolin ja tehtävän mukaisesti paras valmius toimia erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa.

Hesarin juttu 16.2.2019 - herättääkö ajatuksia paikallisesti? Onko muutos nopeampaa, kuin arvaamme?

Lisätietoja:

Lähetä viesti lomakkeella

Saija Ylönen, projektipäällikkö

saija.ylonen@saarijarvi.fi

044 4598781

Visa Törmälä, asiantuntija

visa.tormala@saarijarvi.fi

0505446638

Päivi Sarvikas, projektisuunnittelija

paivi.sarvikas@kehra.net

045 107 0094