Palveleva yhteisö 2020 -hanke

Tulevaisuus on monin tavoin avoin, eri toimijoiden roolit ja yhteiset toimintatavat kunnissa ovat muutoksessa. Kumppanuus ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on noussut keskeiseksi teemaksi puhuttaessa tulevaisuuden palveluista. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja uudistaa toimintaa muutoksessa.

Saarijärven kaupunki on käynnistänyt Palveleva yhteisö 2020 - hankkeen. Hankkeessa kehitetään yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä tarjota palveluja niitä tarvitseville kuntalaisille ja yhteisöille. Kehitettävä toimintamalli perustuu Saarijärven kaupungin, yrityskentän ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseen vastaamaan muutoksen mukana tulevia haasteita ja hyödyntämään sen kautta avautuvia mahdollisuuksia.

Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan. Kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. O.A.Wiio

Päivän ongelma......????

Tämä laite on käyttäjälleen erittäin tärkeä, se mahdollistaa liikkumisen. Laitteen omistaja asuu yksin. Pyörien akselit ovat jumiutuneet eivätkä pyöri kunnolla. Muutakin korjattavaa näyttää olevan. Lähes puolet saarijärveläisitä kotitauloiksista on yli 64 -vuotiaiden. Palvelutarpeet muuttuvat ikärakenteen muutoksen myötä. Rollaattorin korjaus on vain pisara kysynnästä.

 • Tiedätkö sinä, kuka huoltaa liikkumista helpottavia apuvälineita?
 • Pitääkö ikäihmisen potkutella keskustaan sitä varten?
 • Jos joku huoltaa, mistä siitä kerrotaan?

Blogit ja kirjoitukset

Palvelujen haastavaa etsintää Saarijärvellä - puskaradion kuuluvuudessa on katkoksia. Lue Saija Ylösen kirjoitus aiheesta (julkaistu 19.12.2018)

Ajankohtaista

 • 15.1.2019. Kyseleeyymme tullut jo lähes 140 vastausta. Vaikka monet haluavat edelleen asioida ja hankkia palveluja itse, monet olisivat valmiit myös kimppakyyteihin ja yhteishankintoihin. Keräämme vielä vastauksia ennen julkistusta.
 • 10.1.2019. Hankkeen kolme palvelupilottia; 1) kohdennetut palvelut kotiin, sähköisen palveluympäristön testaus Pylkönmäellä. 2) Asiointipäiva Mahlun Annantuvalla, yritysten ja kaupungin palvelut sekä lounas, "laitetaan palvelut liikkumaan". 3) Keskustan asiointipäivä, yhteisillä kyydeillä yhteisiä hankintoja keskustan yrityksiin ja muihin palveluihin. Pilotit välillä helmi - huhtikuu. Tiedotetaan tarkemmin asioiden edetessä.
 • 12.12.2018 työpaja Mahlulla
 • 28.11.2018 kaikille avoin kysely palveluista, kuinka niitä tulisi tulevaisuudessa tarjota ja voida hankkia. Kolme minuuttia ajastasi - kiitos!
 • Hankkeen esitteen voi ladata täältä.
 • 1.10.2018 hankkeen projektipäällikkönä aloittaa Saija Ylönen
 • 5.9.2018 Projektipäällikön hakuaika päättyi. Haastetteluihin valituille tiedotetaan henkilökohtaisesti. Kiitos kiinnostuksesta!
 • 28.8.2018 PY2020 -hankkeen (lehdistö)tiedote
 • 23.8.2018 Haemme hankkeelle projektipäällikkö, hakuaika 5.9.2018 saakka. Kuntarekry.
 • Hankkeen seurantaryhmä kokoontuu 1. kerran 28.8.2018 klo 14.
 • 15.8.2018 Seurantäryhmän jäseniä ovat: Anna-Marja Tamminen Saarijärven Kaupunki, Iida Moisio Pylkönmäki, Markku Kyllönen SPR Saarijärvi, Mika Kärki SSYP Kehitys, Sami Tuominen Saarijärvi
 • 18.6.2018 Projektin käynnistyksestä vastaa osa-aikaisena työntekijänä Visa Törmälä/ Saarijärven kaupunki
 • 1.6.2018 Palveleva yhteisö -hanke käynnistyi

Saarijärven avainlukuja

Lisää tilastoja ja avainlukuja, jotka kannattaa huomioida hanketyössä.

PREZI -esitys hankkeesta


Kysely - Miten palveluja tulevaisuudessa saisi enemmän? Ovatko kaikki keinot käytetty, vai voisiko tulevaisuudessa asioida muillakin tavoilla?

 • Käytä 3 minuuttia aikaa ja vastaa kysymyksiin. Kaikki tieto kuntalaisilta auttaa asioiden kehittämistä edelleen. Kiitos vastauksista jo ennalta!

Miksi?

Vapaaehtoistyöllä on aina ollut merkittävä rooli sosiaalisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäjänä ja sen merkitys alueellisessa hyvinvoinnissa tulee kasvamaan lähivuosien muutosten myötä.

Vapaaehtoistyössä kertyy paljon havaintoja ja tietoa kohderyhmien palvelutarpeista, jotka eivät ole järjestöjen omaa toimintaa. Työn tai palvelun suorittamiseen tarvittaisiin yrityksiä tai palkkatyöntekijöitä. Tarpeet voivat olla hyvin vaihtelevia laadultaan ja kestoltaan. Tieto tunnistetusta tarpeesta ei kuitenkaan välity aina eteenpäin. Kytkennät yrityksiin ja näiden tarjoamiin palveluihin sekä muihin työn välittäjäorganisaatioihin ovat vielä rakentumatta tai enemmän satunnaisia.

Mitä?

Palveleva Yhteisö 2020 – hankkeen tavoitteena on:

 • Kehittää ja kokeilla toimintamalli, jonka avulla pienetkin tunnistetut palvelutarpeet välittyvät eteenpäin palvelun tuottajalle
 • edistää piilossa olevien palvelutarpeiden löytymistä ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamista,
 • lisätä sektorien välistä yhteistyötä palvelujen tuottamisessa
 • edistää digitaalisuuden hyödyntämistä yhteistyössä, toimijoiden välisten prosessien hallinnassa ja paikallisten palvelujen tarjonnassa.

Hanke voi toimia myös uusien yhteistyöhön perustuvien palvelujen kehittymisen alustana.

Kuinka?

Hankkeen sisällöllinen toteutus jakautuu neljään osa-alueeseen, joita ovat

 1. toimijakentän ja toimitaympäristön määrittely
 2. yhteistyön ja verkostoitumisen mallien kehittäminen
 3. toimintamallin kokeilut
 4. toiminnan juurruttamiseen liittyen jatkotoimien suunnittelu ja hankkeen päättäminen.
 5. Hankkeen tiedotus, hallinnointi ja arviointi ovat kaikki osat läpäiseviä prosesseja.

Hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat saarijärviset yritykset, järjestöt ja yhdistykset ja muut kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Osallistujat voivat olla myös yksityishenkilöitä. Palveleva yhteisö -2020 hanke käynnistyi 1.6.2018 ja se päättyy 31.5.2019. Hankkeen kesto on 12 kalenterikuukautta.


Viestin välitystä yli sektorirajojen sille, kenellä roolin ja tehtävän mukaisesti paras valmius toimia erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa.

Lisätietoja:

Lähetä viesti lomakkeella

Saija Ylönen, projektipäällikkö

saija.ylonen@saarijarvi.fi

044 4598781

Visa Törmälä, asiantuntija

visa.tormala@saarijarvi.fi

0505446638