Saarijärvi lukuina

Hanke toteutetaan pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärvellä. Toiminta kohdistuu alueellisesti sen kahteenkymmeneen kylään ja keskustaan, siis koko kunnan alueeseen. Yhteisöllisyyttä uudessa palvelutuotannossa korostavan hankkeen kohderyhmänä ovat kaupungin yhdistykset ja järjestöt, yritykset ja välittäjäorganisaatiot sekä kaupungin oma organisaatio. Saarijärvellä on yhdistysrekisterin mukaan 274 yhdistystä ja järjestöä, joista neljänkymmenen ennakoidaan osallistuvat tähän hankkeeseen. Yrityksiä Saarijärvellä on noin 700, joskin useiden toiminta on nimellistä tai pienimuotoista. Hankkeen vaikutuspiiriin tavoitellaan sataa yritystä eripuolilta Saarijärveä, kylistä ja keskustasta.

Väestön kehitys Saarijärvellä vuodesta 1988 alkaen

Vuosina 2000-2015 Keski-Suomen väestömäärä lisääntyi noin 10 100 henkilöllä (3,8 %). Väestö on kasvanut erityisesti Jyväskylän seudulla, lähes 26 800 henkilöllä (17,2 %). Jyväskylän keskusta-alueen lisäksi väestö on kasvanut merkittävästi Laukaan ja Muuramen keskuksissa. Jyväskylän seudun ulkopuolella mm. Keuruun, Saarijärven ja Jämsän kaupunkialueet ovat sen sijaan menettäneet väestöään. Ennusteiden mukaan väestön kasvu keskittyy jatkossakin Jyväskylän seudulle. Mikäli kehityksen suuntaa ei onnistuta kääntämään, muilla seuduilla väestö tulee vähenemään edelleen.

  • Saarijärven avainluvut 2017 Tilastoksekuksen verkkopalvelusta
  • Katso Keski-Suomen kuntien kuukausittaiset väestön ennakkotiedot täältä (excel-taulukko).
  • Keskisuomi.info tarjoaa tietoa Keski-Suomen väestöstä, elinkeinoelämästä ja työmarkkinoista sekä viestittää maakunnan tulevaisuustyöstä.

Yhdistykset Saarijärvellä

Patentti- ja rekisterihallituksen haun mukaan Saarijärvelle on 8/2018 haun perusteella rekistöröity 258 yhdistystä. Yhteystiedot löytyvät 219 yhdistykselle.

  • Saarijärven yhdistykset Prh:n haussa, nimitiedot (Lisää kotipaikka ja hae)


Yritykset Saarijärvellä

Hae tarkempaa tietoa kunnan yritysrakenteesta Tilastokeskuksen toimipaikkalaskuristaTyöpaikkojen määrän kehitys Saarijärvellä

Lähde Tilastokeskus

Väestön jakauma Saarijärven keskustaan ja kyliin. Taajamat.

Katso tarkemmin paikkatietoikkunasta.

Väestömäärä 1 km x 1 km -ruuduittain. Väestön lukumäärä viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12) ikäryhmittäin. Aineisto sisältää vain asutut ruudut. Aineiston tilastomuuttujia ovat: väestömäärä yhteensä (vaesto), miesten (miehet) ja naisten (naiset) lukumäärä, alle 15-vuotiaat (ika_0_14), 15-64 -vuotiaat (ika_15_64) ja 65 vuotta täyttäneet (ika_65_). Alle 10 asukkaan ruuduista ilmoitetaan vain väestömäärä.
Yhdyskuntarakenteen kuvaamista ja muutoksen seurantaa varten on kehitetty yhdyskuntarakenteen elementtejä kuvaavia aluejakoja. YKR-aluejaot on toteutettu yhdistelemällä 250 x 250 metrin ruutuja paikkatietomenetelmillä. Yhdistelyperusteina ovat mm. rakennustehokkuus, rakennusten käyttötarkoitus ja väestömäärä. YKR-aluejakoja ovat taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun harva asutus. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys


Palkka- ja eläketulo Saarijärvellä

Lähden Verohallinto Verotettava tulo kaikkiaan

202 M€


Maatalousyrittäjien ansiotulot

Lähde VerohallintoYel -vakuutettujen tulot Saarijärvellä

Lähde Verohallinto


Yhteisöjen liikevaihto ja tulos

Lähde VerohallintoYhteisöjen verotettava tulo

Lähde verohallito


Kotitalousvähennyksen käyttö Saarijärvellä

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 800 euron vähennyksen. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea vain toiselle puolisolle. Silloin omavastuu vähennetään vain yhden kerran.

Kun ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, voit vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamastasi laskusta työn osuus on 5 000 euroa (5 000 euroa x 50 %) – omavastuu 100 euroa = 2 400 euroa.

Kun palkkaat työntekijän, voit vähentää 20 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut Lähde Verohallinto

Kutien avainluvut Tilastokeskus (vrt asuntokuntien määrä)

Verohallinnon tietokannasta voi hakea hyödyllistä tietoa kehittämistoimien suunnittelun pohjaksi.


Muistiin http://www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html