Slovak Language Lessons for Beginners - Lesson 17

[Lesson Overview] [Personal Website]

Lesson 17
You can download the entire Slovak course as a book in PDF format [here]. I am thankful to Alan Morelli of Bergamo, Italy for putting the book together.

N-TIMES: ONCE, TWICE, THREE TIMES, ...

In [Lesson 4], we learned how to use cardinal numerals, such as one, three, three, twenty-five, etc.
To say, for instance, that something has happened n times, we can combine the corresponding cardinal numeral n with the suffix -krát ('times').

jedenkrát (or raz) = once
dvakrát = twice
trikrát = three times
osemdesiatkrát = eighty times
V zahraničí som zatiaľ bol iba štyrikrát. = So far, I have only been abroad four times.

ORDINAL NUMERALS: FIRST, SECOND, THIRD...

In Slovak, ordinal numerals - ones that indicate order, such as 'first', 'second' or 'third' - behave just like adjectives, and therefore need to match the gender and case of the words that follow:

prvý
= first
druhý = second 
tretí (m), tretia (f), tretie (n) = third 
štvrtý = fourth 
piaty = fifth
šiesty = sixth
siedmy = seventh
ôsmy = eighth
deviaty = ninth
desiaty = tenth
jedenásty = eleventh
dvanásty = twelfth
trinásty = thirteenth
štrnásty = fourteenth
pätnásty = fifteenth
šestnásty = sixteenth
sedemnásty = seventeenth
osemnásty = eighteenth
devätnásty = nineteenth
dvadsiaty = twentieth
tridsiaty = thirtieth
štyridsiaty = fourtieth
pätdesiaty = fiftieth
šesťdesiaty = sixtieth
sedemdesiaty = seventieth
osemdesiaty = eightieth
deväťdesiaty = ninetieth
stý = hundredth
tisíci (m), tisíca (f), tisíce (n) = thousandth

To create compound ordinal numerals, simply put the 'partial' ordinal numbers after one another:
tridsiaty tretí = thirty-third
sedemdesiaty ôsmy = seventy-eighth

In larger ordinal numeral, the part of the numeral that exceeds 100 takes on the 'cardinal' form. See examples below:
sto dvanásty = hundred twelfth
tristo štyridsiaty siedmy = three hundred forty-seventh
tísic piaty = thousand fifth
päťtisíc osemsto deväťdesiaty druhý = five thousand eight hundred ninety-second

FOR THE Nth TIME, ON THE Nth ATTEMPT

po + ordinal numeral (masc.) + krát = for the ______th time
 
po prvý krát = for the first time
po tretí krát = for the third time

na
+ ordinal numeral (masc.) + krát = on the ______th attempt

na druhý pokus
= on the second attempt
na dvanásty pokus
= on the twelfth attempt


LAST, FORMER, PREVIOUS

posledný = last (when ordering thing)
predposledný = the one before last, penultimate
naposledy = last time (as as adverb), for the last time
Posledný krát ti hovorím, že by si to nemal skúšať.
= I am telling you for the last time that you should not be trying that.
Kto bol v súťaži na predposlednom mieste? = Who come in the penultimate place in the competition?
Naozaj ti to hovorím naposledy - už sa nemám chuť opakovať. = I am really telling you that for the last time - I don't feel like repeating myself anymore.
Naposledy som bol v Bratislave v októbri. = I was last in Bratislava in October.

See below for the differences between several ways of saying 'last' (or similar things) in Slovak:
posledný = last (the opposite of prvý = first): As in, prvý vozeň = first train car, vs. posledná zastávka = last stop.
minulý = last (the opposite of budúci = next / future): As in, minulý rok = last year, vs. budúci týždeň = next week.
bývalý = former: As in, bývalý predseda vlády = the former Prime Minister
predchádzajúci
= previous (the opposite of nasledujúci = follwoing): As in, predchádzajúca strana = previous page, nasledujúci článok = following article.

COUNTRIES, NATIONALITIES AND LANGUAGES OF THE WORLD

In the chart below, you will find vocabulary that will help you describe countries (and continents/regions), the associated adjectives, the words for the countries' male and female inhabitants ('demonyms'), and the word used to describe a given country's language. To illustrate how this works, take the fifth line from the chart ('Hungary'): The Slovak name of the country ('Hungary') is Maďarsko, and the associated adjective ('Hungarian') is maďarský. A male inhabitant of Hungary is called Maďar, whereas a female one is called Maďarka. The Hungarian language is maďarčina or, slightly more formally, maďarský jazyk (adjective + 'jazyk').

country/region                             adjective        demonym (male, female)        language

Európa = Europe    
                        európsky         Európan, Európanka           
Slovensko = Slovakia                       slovenský        Slovák, Slovenka              slovenčina
Česká republika (or Česko) = Czech Rep.
    český            Čech, Češka                   čeština
Poľsko = Poland                            poľský           Poliak, Polka                 poľština
Maďarsko = Hungary                         maďarský         Maďar, Maďarka                maďarčina
Nemecko = Germany                          nemecký          Nemec, Nemka                  nemčina
Rakúsko = Austria                          rakúsky          Rakúšan, Rakúšanka           
Švajčiarsko = Switzerland                  švajčiarsky      Švajčiar, Švajčiarka         
Holandsko = the Netherlands                holandský        Holanďan, Holanďanka          holandčina
Belgicko = Belgium                         belgický         Belgičan, Belgičanka         
Francúzsko = France                        francúzsky       Francúz, Francúzka            francúzština
Taliansko = Italy                          taliansky        Talian, Talianka              taliančina
Španielsko = Spain                         španielsky       Španiel, Španielka            španielčina
Portugalsko = Portugal                     portugalský      Portugalec, Portugalka        portugalčina
Grécko = Greece                            grécky           Grék, Grékyňa                 gréčtina
Spojené kráľovstvo = United Kindgom
Veľká Británia = Great Britain             britský          Brit, Britka
Anglicko = England                         anglický         Angličan, Angličanka          angličtina
Škótsko = Scotland                         škótsky          Škót, Škótka
Írsko = Ireland                            írsky            Ír, Írka
Švédsko = Sweden                           švédsky          Švéd, Švédka                  švédčina
Nórsko = Norway                            nórsky           Nór, Nórka                    nórčina
Dánsko = Denmark                           dánsky           Dán, Dánka                    dánčina
Fínsko = Finland                           fínsky           Fín, Fínka                    fínčina
Island = Iceland                           islandský        Islanďan, Islanďanka          islandčina
Estónsko = Estonia                         estónsky         Estónec, Estónka              estónčina
Lotyšsko = Latvia                          lotyšský         Lotyš, Lotyška                lotyština
Litva = Lithuania                          litovský         Litovčan, Litovčanka          litovčina
Rumunsko = Romania                         rumunský         Rumun, Rumunka                rumunčina
Bulharsko = Bulgaria                       bulharský        Bulhar, Bulharka              bulharčina
Slovinsko = Slovenia                       slovinský        Slovinec, Slovinka            slovinčina
Rusko = Russia                             ruský            Rus, Ruska                    ruština
Bielorusko = Belarus                       bieloruský       Bielorus, Bieloruska          bieloruština
Ukrajina = Ukrajinec                       ukrajinský       Ukrajinec, Ukrajinka          ukrajinčina
Srbsko = Serbia                            srbský           Srb, Srbka                    srbčina
Chorvátsko = Croatia                       chorvátsky       Chorvát, Chorvátka            chorvátčina
Bosna = Bosnia                             bosniansky       Bosniak, Bosniačka            bosniančina
Amerika = America                          americký         Američan, Američanka          americká angličtina
Spojené štáty americké = United States of America
Kanada = Canada                            kanadský         Kanaďan, Kanaďanka
Mexiko = Mexico                            mexický          Mexičan, Mexičanka
Brazília = Brazil                          brazílsky        Brazílčan, Brazílčanka
Argentína = Argentina                      argentínsky      Argentínčan, Argentínčanka
Ázia = Asia                                ázijský          Ázijec, Ázijka
Čína = China                               čínsky           Číňan, Číňanka                čínština
Japonsko = Japan                           japonský         Japonec, Japonka              japončina
Kórea = Korea                              kórejský         Kórejec, Kórejka              kórejčina
Vietnam = Vietnam                          vietnamský       Vietnamec, Vietnamka          vietnamčina
India = India                              indický          Ind, Indka
Blízky východ = Near East
Stredný východ = Middle East
Turecko = Turkey                           turecký             Turek, Turkyňa                turečtina
Izrael = Israel                            izraelský           Izraelčan, Izrealčanka       
                                           židovský = Jewish   Žid, Židovka = Jew (m, f)     hebrejčina = Hebrew
Irak = Iraq                                iracký              Iračan, Iračanka
                                           arabský = Arab      Arab, Arabka                  arabčina = Arabic
Irán = Iran                                iránsky             Iránec, Iránka
Afrika = Africa                            africký          Afričan, Afričanka
Egypt = Egypt                              egyptský         Egypťan, Egypťanka
Austrália = Australia                      austrálsky       Austrálčan, Austrálčanka
Nový Zéland = New Zealand                  novozélandský    Novozélanďan, Novozélanďanka

NAMES OF FOREIGN CITIES

In Slovak, the pronunciation of foreign city names is generally similar to the prounciation used in the country where the city is. Often, however, the pronunciation is somewhat 'Slovakized': sounds that do not exist in Slovak (such as the English 'w' sound') are replaced by ones that do exist (in this case, a 'v' sound). Consider, for example, the Slovak pronunciation of the following city:

Boston, Marseille, Ottawa, Los Angeles, Stuttgart, Vancouver

There are some cities, however, who have their own Slovak names - ones that differ from the names used in countries where these cities are located:

Londýn
= London

Paríž = Paris
Moskva = Moscow
Praha = Prague
Varšava = Warsaw
Berlín = Berlin
Štokholm
  = Stockholm
Kodaň = Kop
Mníchov = Munich
Brusel = Brussels
Viedeň = Vienna
Budapešť = Budapest
Ženeva = Geneva
Jeruzalem = Jerusalem
Káhira = Cairo
Peking = Beijing
Nové Dillí = New Delhi
Lisabon = Lisbon
Rím = Rome
Miláno = Milan


DOWNLOAD:
You can download the entire lesson in MP3 format [here]. Just right click, and choose "Save as..."

 
Comments