27 augustus 2020: Landschapsbelangen was inspreker bij de gemeenteraad over het ontwerp-omgevingsvisie. De tekst van het inspreken en de zienswijze van Landschapsbelangen staan hier: Omgevingsvisie Zwolle

LANDSCHAPSBELANGEN HARCULO-HERXEN-WINDESHEIM

Wij, een groep inwoners uit Windesheim, Harculo en Herxen, voelen ons overvallen door de plannen van Zwolle en Olst-Wijhe voor grootschalige opwek van energie via windturbines en zonnevelden. Wij willen een ander geluid laten horen met oog voor het unieke karakter van het landschap en de leefomgeving alsmede de daaraan verbonden ecologische en cultuurhistorische waarden. Hoe? Door ons te verdiepen in regelgeving, achtergronden en visies op grootschalige energie opwek en door te reageren. We hopen dat er meer inwoners zijn die zo denken en zich bij ons willen aansluiten: landschapsbelangen.hhw@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ons gebied, meldt u dan aan voor onze Nieuwsbrief

KLOOSTERTUIN

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger betrokken te zijn bij de Kloostertuin? Mails zijn welkom op: landschapsbelangen.hhw@gmail.com

IN DE MEDIA
Wat zeggen de media over grootschalige opwek in ons gebied of in vergelijkbaar landschap? Lees de artikelen hieronder.

Privacybeleid Deze website gebruikt Google Analytics. Het IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.