Stadgar & hamnregler

Klubbhusbryggan och stora bryggan innan vi hade Y-bommar, september 2009.