Medlemsbrev

Senaste utskicken av "Hej Kapten!"

September 2023

Hej Kapten!                                                                                                       24 september 2023

Hoppas ni alla har haft en härlig båtsommar! Nu är hösten här och upptagningen är i antågande.

 

I år infaller upptagningen på söndag 8e oktober. Uppläggningsplanen är i skrivandets stund i stort sett klar och kommer finnas anslagen på utplocket/höstmötet 26e september. Avvikelser kan förekomma, var uppmärksam på att framför allt turordningen kan förändras med kort varsel beroende på hur kranen är uppställd i relation till båtarna.

 

Upptagningen startar kl 6:45 för alla som är med i Lag 1 (nedre delen av hamnplanen). Blir ni sena måste ni ringa hamnkaptenen. Vi inleder med att lyfta bojbåten.

 

Kl 10 sker lagskifte och då ska medlemmar som ingår i Lag 2 vara på plats. (Notera att tidpunkten för detta byte beror på hur snabbt det går att lyfta båtarna inom Lag 1). Kl 10 kommer ytterligare en kranbil som kommer lyfta båtarna på klubbhusplanen. När dessa är klara med sina båtar ska dessa medlemmar ansluta till lag 2 och vara med tills att alla båtar är upptagna.

 

Traditionsenligt kommer Matroserna under ledning av Barbro att se till att vi blir försedda med goda KBK-mackor och te/kaffe/läsk. Det ser vi fram emot i vanlig ordning!

 

Övrig information inför upptagningen

·       Förbered allt uppställningsmaterial och skruva ner stöttor i botten innan upptagningen.

·       Placera en styrtamp i fören

·       Säkerheten är av högsta prioritet under upptagningen och ingen får gå under båtar som lyfts. Det är inte heller tillåtet att justera stöttor och bockar efter att kranen ställt båten på plats.

·       Stöttor ska säkras med spännband eller kätting mellan varje par

·       Se till att ha en skiftnyckel tillgänglig.

 

Bokning av mastkranen

Nu finns det en kalender uppsatt på insidan av dörren till ladan. Där ni med segelbåt kan reservera en tid då ni önskar att masta av.

 

Miljö

Nya regelverk gällande avfallshanteringen i fritidsbåtshamnar har gjort att styrelsen har arbetat fram en avfallshanteringsplan som vi har översänt till kommunen för godkännande. I och med detta utskick vill vi passa på att påminna om vår miljöpolicy, avfallsplan och åtgärdsplan vid spill som finns att tillgå via hemsidan. Den gröna miljöcontainern från PreZero ska användas på rätt sätt och behöver något tömmas ska Stefan Moberg kontaktas. Nyckeln till avfallscontainern är upphängd på takbalken i den röda miljöboden bredvid.

 

XRF-protokollen

Protokollen från vårens mätningar finns nu uppladdade i BAS så ni kan se era egna provsvar. Protokollen kan även kvitteras ut från någon i styrelsen under utplocket eller upptagningen.

 

Tack för din uppmärksamhet! Njut nu vidare av sensommaren! Vi hörs och ses på utplocket/höstmötet 26e oktober kl 18 och på upptagningen 8e oktober. Hör av dig till mig vid frågor eller funderingar.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Hamnkapten Ellen Cowan

 

Mina kontaktuppgifter är likt bekant:

E-post: ellen.cowan.se@gmail.com och/eller hamnkaptenkbk@gmail.com 

Mobil: 076 824 26 60 (ring eller SMS:a)


Augusti 2023

Hej Båtvänner! 

Hoppas ni haft en fin båtsommar! Vädret har varit minst sagt växlande men det finns fortfarande hopp om fina dagar på sjön innan det är dags för torrsättning.

Beträffande torrsättning så genomförs den söndag 8 oktober! Normalt sker den på lördagen, men på grund av förändringar i Stensta Kran, så kan de inte hjälpa oss i år. Dock kan vi få samma mobilkran och erfaren förare dagen efter, den 8 oktober. Styrelsen anser att den lösningen är att föredra mot att söka en ny entreprenör. Mer info kommer så småningom från Hamnkapten Ellen. Hemsidan uppdateras med korrekt datum.

Vi aviserade årsavgifterna tidigare i sommar och stort tack till alla som betalat in. De få som hittills inte hunnit betala, hoppas vi gör det så snart som möjligt.

Klubben har haft relativt få arbetsdagar för medlemmar under de senaste åren. Det har till stor del täckts upp av enskilda individer som gjort fina insatser. Dock i ett längre perspektiv behöver vi använda möjligheten med arbetsdagar för att kunna hålla vår fina klubb i bra och säkert skick. Styrelsen kommer därför börja kalla in medlemmar till en arbetsdag, ca 15 stycken per gång, och arbetsuppgifterna kommer att skifta efter behov. Detta är inte endast bra för klubbens ekonomi och utrustning, utan stärker även klubbandan. En rolig och givande del av medlemskapet. Ett första utskick kommer till 15 medlemmar inom kort.

Den 2 september är det dags för 90-årsfesten! Drygt 50 personer har anmält sig. Det blir partytält, mat o dryck, musik och bryggdans! Vi börjar kl.17.00. Välkommen!

Hälsningar

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Juli 2023

Hej Kapten!

Hoppas ni alla har en härlig båtsommar på sjön!

Även om vi befinner oss mitt i högsommarvärmen så är det ändå dags att lägga ramarna för årets vinterupptagning. I år äger upptagningen rum lördag 7e oktober. För att hamnkapten ska kunna ha förutsättningen att kunna lägga en yteffektiv uppläggningsplan och erbjuda vakanta platser till köande medlemmar är det viktigt att eventuella ändringar (försäljning, byte eller annat) kommuniceras i så god tid som möjligt till hamnkaptenen, senast 15 augusti enligt våra stadgar. Om du inte har vinterplats, men vill ha det, behöver det också kommuniceras snarast eller senast 15e augusti.

Förra året var det flera som inkom med besked väldigt sent, och till och med så sent som på dagen innan upptagningen. Oförutsedda saker kan naturligtvis hända, men styrelsen uppskattar så god framförhållning som möjligt. Framförhållningen är som sagt viktig för att styrelsen ska kunna erbjuda vakanta platser till köande medlemmar i så god tid som möjligt.

Följande står i våra stadgar:

§10 Anmälan om vinteruppläggning

Nyanmälan eller uppsägning av vinteruppläggningsplats ska göras till styrelsen eller hamnkaptenen skriftligen senast 15 augusti det år uppläggning avser.

Båtägare som säger upp sin vinteruppläggningsplats senare än 15 augusti betalar full uppläggningsavgift, såvida platsen inte kan utnyttjas för annan betalande båtägare.

Tack för din uppmärksamhet! Njut nu vidare av sommaren! Vi hörs och ses!

Vi ser fram emot att se många av er på jubileumsfesten som firas i Klintens Båtklubb 2a september!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Hamnkapten Ellen Cowan


Mina kontaktuppgifter är likt bekant:

E-post: ellen.cowan.se@gmail.com och/eller hamnkaptenkbk@gmail.com

Mobil: 076 824 26 60 (ring eller SMS:a)

Maj 2023

Hej Båtvänner!

Båtarna är i sjön och sommarvärmen har kommit! Tack alla för en värdefull insats under sjösättningen.

2023 är inte vilket år som helst. Det är Jubileumsår! Klintens Båtklubb firar 90 år och planeringen av en jubileumsfest har kommit igång. Datum för festen är satt till lördagen den 2 september, 2023. Vi kommer att vara på klubben och förhoppningsvis får vi en fin sensommarkväll att njuta av.

Vi har under flera år avsatt pengar för detta i en jubileumsfond så till viss del är arrangemanget finansierat. Det blir ett partytält som inreds med bord och stolar, buffe’ och dryck, musik och dans, samt kanske några tal eller anekdoter om klubben och dess historia. Fundera på vad du kan berätta för oss andra.

Det kommer även finnas en bar med dryck till självkostnadspris.

För att kunna boka det nödvändiga behöver vi redan nu gå ut med en anmälan till festen. Anmälan är bindande och senaste datum för anmälan är den 30 juni. Pris per person är 250 kr.

Här finner du en länk till anmälan. Denna finns även på vår hemsida. https://forms.gle/B87Rmb1t8yFDUULT6 

Har du en ide’ om någon kul aktivitet för kvällen, tipspromenad eller annat, och känner för att förbereda detta, ange detta i anmälan så ska vi planera in det.

För övrigt - det drar ihop sig för avisering av årets avgifter. Vi räknar med att sända ut fakturor inom kort.

Hälsningar

Styrelsen i Klintens Båtklubb

April 2023

Hej Kapten! 

Våren är här och det är snart dags för sjösättning! I år är sjösättningen lördagen den 6 maj. Samling för sjösättningen är kl. 06.45 framför klubbhuset för alla som har båtar upplagda vid klubbhuset samt de som var lag 2 på upptagningen. Sjösättningen börjar vid klubbhuset och avslutas vid alen längst norrut på grusplanen i vanlig ordning. De som var i lag 1 under upptagningen skall vara på plats från kl. 09.00.

Alla måste hjälpas åt under dagen så att arbetet går smidigt och säkert. Därför ska alla bära gul säkerhetsväst som tillhandahålls av klubben samt vara uppmärksamma på Hamnkaptens och styrelsens instruktioner. Detta gäller även efter det att den egna båten är i sjön samt till dess att alla båtar är sjösatta.

Varje båtansvarig ska:

Om du inte har vinterplats i klubben utan endast sommarplats, vänligen meddela Hamnkapten när du avser att komma till bryggan. Det underlättar planering och arbete vid sjösättning.

Vår Klubbmästare Barbro kommer att hålla caféet öppet. Härligt! Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till både vid sjösättningen men även framöver. Hör av er till Barbro om ni kan tänka er att vara en del av klubbmästeriet.

Hamnkapten:

Ellen Cowan, ellen.cowan.se@gmail.com / 076 8242660 

Inplock i ladan är den 15 maj kl 18.00 - märk era bockar, stöttor, presenning och annat som skall förvaras i ladan under sommaren. Vi kommer att röja rejält i ladan framöver och omärkt material riskerar att kastas.

Fyll i och lämna Båtförsäkran. En korrekt ifylld Båtförsäkran är ett absolut krav då vi är skyldiga att kunna uppvisa miljödeklarationer för samtliga båtar. Den skall vara klubben tillhanda senast vid inplocket.

Vi avslutar som vanligt högtidligt med att klubbflaggan hissas.

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Titta även in på klubbens hemsida då och då. Ny info publiceras vid behov.

Hälsningar,

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Mars 2023

Hej medlemmar!

 

Trots att våren fått några bakslag så börjar man få en stark båtkänsla. Ljuset återvänder i snabb takt och just nu är Båtmässan i full gång! Det inspirerar till båtpysslet!

 

I och med detta utskick önskar jag förtydliga de regler som båtklubben har i Stadgarna och Hamnreglerna beträffande sommar- och vinterplats samt turordningen till dessa.

 

Detta framgår av Stadgarna enligt §2 Medlemskap att;

Varje medlem tilldelas ett medlemsnummer i löpande följd. All turordning vad gäller fördelning av bryggplatser och plats för uppläggning sker i medlemsnummerordning.

 

Ramarna kring tilldelningen av platser förtydligas ytterligare i Hamnreglerna;

 

§ 16 Fördelning av bryggplatser

Hamnkapten beslutar i samråd med styrelsen om fördelningen av bryggplatser. Bryggplatser som blir lediga tilldelas medlemmarna i ordning efter medlemsnummer.

 

Om medlem vid något tillfälle avstått en erbjudan om bryggplats, så måste medlemmen skriftligen anmäla sitt intresse för att på nytt komma i tur för fördelning av plats. Önskemål om byte av bryggplats ska också anmälas skriftligen.

 

Medlem är skyldig att på begäran från styrelsen byta till annan bryggplats, om styrelsen bedömer att detta behövs för att utnyttja hamnen på ett bättre sätt.

 

Om medlem inte utnyttjar sin bryggplats under en hel säsong, från sjösättning till upptagning, se § 15, äger hamnkapten rätt att säga upp bryggplatsen och fördela densamma till medlem som står i bryggplatskön.

 

§ 10 Anmälan om vinteruppläggning

Nyanmälan om eller uppsägning av vinteruppläggningsplats ska göras till styrelsen eller hamnkapten skriftligt senast den 15 augusti det år uppläggningen avser.

 

Båtägare som säger upp sin vinteruppläggningsplats senare än 15 augusti betalar full uppläggningsavgift, såvida platsen inte kan utnyttjas för annan betalande båtägare.

 

Som förtydligande från styrelsens sida vill vi förtydliga att det är medlemsnumret som är styrande för tilldelning av plats, men självklart är det också båtens storlek (exempelvis bredd och djupgående) som också är förutsättningar för tilldelning. Ponera exempelvis att vi får en ledig plats som inrymmer en båt á 2,5 m i bredd och medlem 1 i turordningen har en stor hyttbåt på >3,2m bredd. Då kommer platsen tillfalla (låt säga) medlem 2 i turordningen som har en mindre båt som är ca 2,2 m bred. I största möjliga utsträckning görs rockader av båtplatser så att hamnen ska kunna utnyttjas på ett optimalt sätt där medlemsnumrernas turordning efterföljs.

 

Den som är intresserad av sommar- eller vinterplats alternativt både sommar- och vinterplats skall meddela detta till hamnkapten senast 31 mars. Det görs varje år tills man har fått en plats. Försäljning eller byte av båt måste också informeras hamnkaptenen. Medlem som införskaffar större båt kan inte förutsätta att klubben per automatik har möjlighet att disponera en större plats.

 

Klubben har 130 medlemmar och det är mycket att administrera. Har du några frågor eller speciella önskemål önskar jag att du skriver till styrelsen så att detta kan dokumenteras så jag och övrig styrelse har alla uppgifter samlade, eftersom styrelsens uppsättning, båtägandeskap osv förändras över tid. Jag vill därför påminna om att alla medlemmar enligt §6 i Stadgarna har uppgiftsskyldighet. Dvs att den enskilda medlemmen har i ansvar att utan uppmaning underrätta styrelsen om förändringar gällande sitt båtägandeskap och kontaktuppgifter.

 

Mina kontaktuppgifter är som bekant:

ellen.cowan.se@gmail.com

hamnkaptenkbk@gmail.com

076 824 26 60 (om jag inte svarar, lämna gärna ett röstmeddelande eller skicka ett SMS så ringer jag upp).

 

Jag vill i och med detta också påminna om att vi har årsmöte den 28e mars kl 19 i konferenslokalen i gamla Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2, mitt emot Sonjas kiosk. Hoppas på god uppslutning likt tidigare år! 

 

Vänliga hälsningar,

 

Styrelsen genom Hamnkapten Ellen Cowan


Februari 2023

Hej Båtvänner! 

Med dryga två månader till sjösättning är det dags att så smått börja planera vårrustningen. Äntligen! Låt oss hoppas på lite vårvärme framöver så blir den enklare och behagligare.

Anläggningar och upplagda båtar verkar ha klarat vinter och vindar bra, inga större problem har meddelats styrelsen.

När ni planerar inköp av rengöringsmedel och färg, sträva efter att använda produkter som är så miljövänliga som möjligt. Det gör skillnad – eller som vår miljöpolicy säger:

”Varje enskild individ kan minska sin påverkan på havsmiljön genom vad just du använder på din båt. Ingen kan lösa alla problem, men alla kan göra något.”

Styrelsen har haft regelbundna möten och planering för året pågår. Underhållsplanen uppdateras och ett budget förslag har utarbetats. Detta tar vi upp på det kommande årsmötet, den 28 mars kl. 19.00. Separat kallelse och information kommer så småningom. 2023 är inte vilket år som helst. Det är Jubileumsår! Klintens Båtklubb firar 90 år och planering av detta ska påbörjas. Du som känner att du gärna vill vara med att planera och arrangera en fest är välkommen att höra av dig. Om vi hjälps åt kommer detta bli en fest att minnas! Kontakta någon i styrelsen så kan vi sätta samman en ”Fest kommitté” som kan leda förberedelserna.

På vår hemsida, under rubriken ”Historik / Historiska Bilder”, finner ni intressant information och en mängd bilder som ger en fantastisk återblick på vår plats i Skurusundet. Har ni egna bilder som ni vill dela så kan ni sända dessa till Hamnkapten Ellen som ser till att de kommer upp på sidan.

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Titta även in på klubbens hemsida då och då. Ny info publiceras vid behov.

Hälsningar

Styrelsen i Klintens Båtklubb

November 2022

Hej,

I våras hade vi en inspektion av miljöenheten på Nacka kommun. Inspektionen gick bra, och sedan dess har vi uppdaterat vår miljöpolicy med tillhörande underdokument. Som många utav er är bekanta med så råder det totalt förbud mot TBT-färg (tennföreningar) på båtskroven sedan 1995. Trots förbudet finns den här färgen kvar på många äldre båtskrov och lakar ut i vattnet. I somras presenterade vi en plan för Nacka kommun i vilken vi beskrev hur vi ska bidra till att båtar i klubben är TBT fria. Första steget var att inventera ålder på båtarna och detta utfördes i samband med sjösättningen. Nästa steg är att mäta biocidinnehåll i båtbottenfärgerna.

Under hösten har vår hamnförvaltare Fredrik och hamnkapten Ellen genomfört Svenska Båtunionens mätförrättarkurs inom XRF-mätning. Instrumentet är en indikativ metod och använder spektrometri för att kunna identifiera olika typer av metaller i skrovets bottenfärg. För att få en representativ mätning har SBU ett standardiserat sätt att mäta båtarna med 8 stycken kontrollpunkter per båtskrov. Eftersom Klintens Båtklubb är medlemmar i SBU kommer vi kunna låna SBUs XRF-instrument kostnadsfritt.

Mätningen kommer äga rum under senhösten/vintern och kommer genomföras av Fredrik och Ellen. Efter mätningen kommer varje medlem få ett protokoll som redovisar biocidinnehållet på båtskrovet. I dagsläget finns bara riktvärden för TBT nivåer, men riktvärden förväntas komma för andra biocider/miljögifter, exempelvis bly, koppar och zink. (För zink och koppar finns ännu bara riktvärden som gäller Mälaren). Det är därför av vikt för klubben och för oss medlemmar att få ett protokoll som redovisar vad varje enskilt båtskrov innehåller för biocider.

Eftersom vi arrenderar marken av Nacka kommun är det nödvändigt att uppfylla dagens krav och visa att vi har ett välfungerande miljöarbete. Detta är speciellt viktigt inför framtida omförhandling av arrendet, då denna parameter kommer ha stor betydelse.

Ett mätprotokoll kan också användas av den enskilda medlemmen för att uppvisa att skrovet är giftfritt vid båtbottentvätt eller som värdehandling vid en framtida försäljning.

Skulle det vara så att TBT skulle anträffas på en eller flera båtar så kommer vi kunna hålla en dialog med de berörda ägarna om hur och när en sanering ska utföras. Det är ägarens ansvar att sanering utförs och där finns eventuellt bidrag som går att söka. Klubben har som ambition att vara helt TBT fri inför sjösättningen 2024.

Eftersom XRF-instrumentet avger en typ av röntgenstrålning kommer Ellen och Fredrik själva utföra mätningarna. Detta för att inte utsätta någon för onödig strålning. Mätningen påverkar inte båten på något sätt. Själva provtagningen går fort, men det administrativa arbetet förväntas ta ett antal veckor. Mätningen förväntas äga rum under senhösten/vintern 2022 och inga förberedelser behöver utföras av den enskilde medlemmen. När protokollen är klara kommer alla få ett intyg samt kommer klubben spara en kopia.

Redovisning av mätningarna kommer vara helt anonymiserad.

Vid frågor kan ni vända er till;

Hamnkapten 

Ellen Cowan 

076 824 26 60

ellen.cowan.se@gmail.com


Hamnförvaltare

Fredrik Eriksson

fredrik.eriksson@bilia.se

070 299 75 95

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Hej Båtvänner! Oktober 2022

Då är hösten här på allvar! Båtarna är uppe och presenningarna fastsurrade. Nu är det tillfälle att pyssla om lite inredningsdetaljer, skaffa nya dynor eller kanske beställa ett nytt kapell.

Torrsättningen gick mycket bra! Säkert och effektivt – stort tack till hamnkaptenerna och till alla er som deltog. Klubbens café’ värdinnor tände upp i braskaminerna och dukade fram smörgåsar och kaffe i en varm miljö. Tack för det engagemanget! Det gör otroligt mycket för att stärka klubbkänslan och gemenskapen.

I dagarna blev muraren klar med reparationen av Brostugans fasad. Nu återstår målning och planering för det har påbörjats. Det är skönt att veta att stugans yttre är i bra skick och att felaktigheter korrigerats. Häromdagen fick vi lov att tillkalla rörmokare då stugans varmvattenberedare sprungit läck. Det visade sig att rosten spridit sig i beredaren och den behövde bytas. Det är nu åtgärdat.

Hamnkapten Ellen och hamnförvaltare Fredrik har genomgått en XRF-mätförrättarkurs hos SBU, Svenska Båtunionen. Syftet med detta är att klubben i egen regi ska kunna genomföra mätningar på de bottenfärger som finns på medlemmarnas båtar. Mätningarna kommer att visa om det finns TBT (tenn) föroreningar men även visa halterna av andra biocider t.ex. koppar.

Planering och utförlig information om detta kommer framöver. Vill ni veta mer om TBT samt XRF-mätning så finner ni mycket information på SBU’s hemsida. Ni finner även information på klubbens hemsida, under fliken Miljöpolicy.

Nästa år är det dags – Klintens Båtklubb fyller 90 år! Det ska givetvis firas och styrelsen har påbörjat planeringen. Vi kommer behöva medlemmarnas engagemang så mer information kommer.  Äntligen kan vi återuppta en tradition som varit inställd under pandemin. Nämligen Adventsfikan!

Den 2:a advent, söndagen den 4 december, mellan 13-16, dukas det upp till adventsfika i Brostugan. Skriv in det i kalendern!

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Titta även in på klubbens hemsida då och då. Ny info publiceras vid behov.

Hösthälsningar,

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Hej Båtvänner! Augusti 2022

Hoppas att båtsommaren har varit bra! De senaste veckornas värme har medfört att det är helst på sjön man vill vara. Vattnet har dessutom nått en temperatur som får de flesta badkrukor att kasta sig i. Förhoppningsvis håller sig värmen kvar en stund under sensommar och tidig höst.

På klubben har det varit en del aktivitet under sommaren. Sly har rensats bort runt hamnplanen, ytterligare belysning på bryggorna har monterats, det har arbetats vidare med interiören i ladan och en del omstrukturering av bryggplatser har hanterats. Stort tack till våra Hamnkaptener Ellen och Tommy, vår Hamnförvaltare Fredrik och elansvarige Ola för deras insatser.

Som ni kanske sett har reparationsarbetet på Brostugans fasad påbörjats. Lösa delar av fasaden har knackats ned och det ser lyckligtvis ut som om skadorna är begränsade. Orsaken till skadorna har bekräftats bero på undermåliga plåtarbeten. Dessa har nu åtgärdats och när fasaden bedöms torr och redo kommer ny puts appliceras. Vår vice Ordförande Teddy bevakar arbetena.

Fler aktiviteter väntar. Bryggor behöver ses över samt smörjas, bojbåten behöver lite omvårdnad. Kallelse till arbetsdagar kommer men sannolikt inte förrän efter torrsättning. Den som känner att den har en stund över är givetvis välkommen att göra en insats när det passar. Hör av er till Fredrik innan så kan han ge er ett lämpligt uppdrag.

Nu till aktiviteterna utplock ur ladan, höstmöte samt torrsättning. Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att korrigera datum för utplock och höstmöte. Denna aktivitet låg initialt för nära torrsättning vilket hade gjort det lite komplicerat för de som vill ta hand om master innan torrsättning.

Följande datum gäller och kommer att publiceras på hemsidan:

Styrelsen ser förnärvarande över hur stora och tunga båtar vi ska hantera i klubben. Mer information kommer och Hamnreglerna ska revideras men redan nu gäller att alla nya båtar ska godkännas av Hamnkapten Ellen. Detta är viktigt att tänka på om någon avser att byta båt. Kontrollera först med Hamnkapten att den nya båten har en plats.

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Titta även in på klubbens hemsida då och då. Ny info publiceras vid behov.

Sommarhälsningar

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Hej Kapten! Maj 2022

Årets sjösättning bjöd på både regn och blåst vilket kan vara utmanande. Men våra hamnkaptener, Ellen och Tommy, hade som alltid planerat och förberett det hela så väl att arbetet förflöt säkert och effektivt. Lika väl förberett var cafét som erbjöd värmande kaffe, trevlig samvaro, men framförallt, de fantastiska smörgåsarna som alla längtar efter och som fulländar sjösättningen. Tack Barbro med väninnor och stort tack till alla som var på plats! Flaggan är hissad och nu ser vi fram emot ljumma båtdagar i skärgården.

I samband med sjösättningen genomförde vi en inventering av ålder på båtarna samt huruvida de är eller varit bottenmålade. Anledningen till detta var resultatet av den miljöinspektion som Miljöenheten på Nacka Kommun genomförde i april. Resultatet var generellt mycket bra och vi fick uppskattning för de åtgärder vi gjort. Speciell uppmärksamhet fick den nya miljöboden som nu är på plats.

Kommunen begär dock att vi inkommer med en plan avseende inventering och hantering av båtar äldre än tillverkningsår 1995 och som kan ha en bottenfärg innehållande TBT. Inventeringen visade att vi har ett större antal båtar som behöver kontrollmätas och vi har påbörjat en analys av hur och när detta kan utföras. Mer info kommer så småningom. Tyvärr har vi nyligen konstaterat vandalisering av en del bryggbelysningar. Verkligen trist ochnågot vi varit relativt förskonade från.

Se er gärna omkring när ni är nere på klubben. Kanske upptäcker ni något som behöver åtgärdas. Skadade förtöjningar, skadegörelse eller andra saker som behöver ordnas omedelbart. Hör av er till båtägaren direkt eller till styrelsen.

Beträffande skadorna i klubbhusets fasad så pågår offertarbetet. Vi hoppas på att kunna ta ett beslut relativt snart så att arbetena kan påbörjas.

Inom kort kommer avgifter för 2022 aviseras.

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Titta även in på klubbens hemsida då och då. Ny info publiceras vid behov.

Ha en fin båtsommar!

önskar

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Hej Kapten! April 2022

Våren är här och det är snart dags för sjösättning! April har hittills varit utmanande med kyla, vind och nederbörd men förhoppningsvis har ni kommit igång med vårrustningen och ser nu fram emot att få båten i sjön.

I år är sjösättningen den 7 maj, inplocket i ladan den 16 maj och vi hoppas på en riktigt härlig båtsommar.

Samling för sjösättningen är kl. 06.45 den 7 maj. Alla som har båtar upplagda vid klubbhuset samt de som var lag 2 på upptagningen behövs från start. Sjösättningen börjar vid klubbhuset och avslutas vid alen längst norrut på grusplanen. De som var i lag 1 under upptagningen skall vara på plats från kl. 09.00.

Vi har fått dispens för parkering längs med Gamla Brovägen. Dock måste ett P-tillstånd ligga i bilens framruta. Dessa kommer att finnas i klubbhuset.

Alla måste hjälpas åt under dagen så att arbetet går smidigt och säkert. Därför ska alla bära gul säkerhetsväst samt vara uppmärksamma på Hamnkaptenernas instruktioner. Detta gäller även efter det att den egna båten är i sjön samt till dess alla båtar är sjösatta.

Varje båtansvarig ska:

• Kontrollera att sling-märkena är synlig

• Fästa en lång tamp i fören

• Ha en båtshake tillgänglig i båten

• Kontrollera förtöjningsutrustning på bryggor, bommar och bojar.

Vår Klubbmästare Barbro Pettersson kommer att hålla caféet öppet. Härligt! Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till både vid sjösättningen men även framöver. Hör av er till Barbro om ni kan tänka er att vara en del av klubbmästeriet.

Om du inte har vinterplats i klubben utan endast sommarplats, vänligen meddela Hamnkaptenerna när du avser att komma till bryggan. Det underlättar planering och arbete vid sjösättning.

Hamnkaptener:

Ellen Cowan, ellen.cowan.se@gmail.com / 076 8242660

Tommy Hägglund, tommy.hagglund@icloud.com / 070 2683842

Inplock i ladan är den 16 maj kl 18.00 - märk era bockar, stöttor, presenning och annat som skall förvaras i ladan under sommaren. Vi kommer att röja rejält i ladan framöver och omärkt material riskerar att kastas.

Fyll i och lämna Båtförsäkran. En korrekt ifylld Båtförsäkran är ett absolut krav då vi är skyldiga att kunna uppvisa miljödeklarationer för samtliga båtar. Den skall vara klubben tillhanda senast vid inplocket.

Vi avslutar som vanligt högtidligt med att klubbflaggan hissas.

Vi ses!

KBK Styrelse, via Anders Åkerberg Ordförande

Hej Kapten! November 2021


Senhösten är här och båtlivet tar en paus. I alla fall ute på havet. Nu är en bra tid att fixa och förbereda inför kommande säsong. Förhoppningsvis kommer det många fina dagar framöver där båtar och utrustning kan få lite extra

omvårdnad.


Tack för en bra torrsättning! Våra hamnkaptener, Tommy och Ellen, hade som vanligt gjort en utmärkt planering och arbetet fortgick effektivt och säkert under deras ledning. Totalt lyfte vi 43 båtar.


Ännu har vi inte haft någon höststorm, men kolla gärna till presenningar och stöttor då och då. Givetvis tittar vi även runt omkring vår egen båt och kontaktar medlemmar eller styrelsen om man observerar något som behöver åtgärdas.


Styrelsen arbetar vidare med underhållsplan, miljöpolicy samt ramp/slip projektet. På underhållssidan kommer en del åtgärder behöva utföras framöver, men det blir först efter nyår.


Klubbens miljöpolicy utvärderas i nuläget och när en revision är klar kommer det att aviseras på hemsidan. Miljökraven på båtägare är höga och kommer att skärpas ytterligare. Som båtklubb vill vi givetvis stötta miljöarbetet,

följa gällande miljökrav, samt hjälpa båtägare att ta sitt ansvar. Vi ser därför över vår miljöpolicy, hamnregler samt gemensam utrustning. Avvikelser från miljöpolicy och hamnregler kommer inte att accepteras.


På höstmötet beslutades att en medlemsenkät avseende sjösättningsramp/slip ska tas fram och publiceras på hemsidan. Denna är nu klar och alla medlemmar uppmanas att besvara enkäten efter bästa förmåga. Resultatet kommer att vara vägledande för styrelsens arbete i frågan. Då vi behöver tid att arbeta fram ett bra underlag till kommande årsmöte behöver vi era svar så snart som möjligt. Svarstiden på enkäten är därför satt till 31 december 2021.


Ni når enkäten på hemsidan eller genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/tA2jZWgNpfE6N7j98


På hemsidan, under rubriken Historik, finner ni historiska bilder och text kring klubben och dess plats. Intressant och rolig läsning! Har ni andra uppslag eller bilder som kan vara intressant för medlemmarna kan ni sända dessa till Ellen

för publicering. Adressen finns på hemsidan.


Till sist, se till att vi har uppdaterade e-post adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information. Logga in på Båtunionens Administrativa System (BAS) (klicka här

https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2F) och ändra dina uppgifter.


Ha en fortsatt fin höst!

Styrelsen i Klintens Båtklubb


-----------------------------------------Hej Kapten! Augusti 2021

Sommaren har bjudit på många fina dagar och jag hoppas att ni kunnat njuta så väl på sjön som på land. Förhoppningsvis kommer många fler fina båtåkardagar innan det är dags för torrsättning.


Följande datum är viktiga inför hösten:

13 september: Röjning av sly/ogräs på hamnplan samt målning ladan. Start 18.00, arbetslag kallas via e-post.

20 september: Utplock ur ladan, 18.00, följt av Höstmöte, start ca.19.00.

2 oktober: Torrsättning.


Samtliga datum och tider finner ni i kalendern på Klintens Båtklubbs websida. Vice Hamnkapten Ellen Cowan administrerar nu hemsidan och den har fått en rejäl ansiktslyftning. Innehållet kommer att utvecklas vidare så sök upp den då och då för att hålla dig uppdaterad.


Under sommaren har en del underhållsarbete genomförts på bryggorna och det har hanterats av våra hamnkaptener samt hamnförvaltare. Så småningom kommer medlemmar kallas in för nödvändiga arbetsdagar. 


Här är en repetition och påminnelse om vad jag informerade om i ett tidigare månadsbrev:

- Säkerhet i samband med hantering av båtar är klubbens högsta prioritet. Förra året grusade och jämnade vi ut de ytor där vi lägger upp båtarna. Inför höstens uppläggning har styrelsen beslutat följande:

- De stöttor, bockar och täckställningar som används ska vara av hög kvalitet. Dels hållfasthetsmässigt men även med hänsyn till hantering under upptagning och sjösättning. Hemsnickrad utrustning i trä menar vi inte

uppfyller dessa krav. Det finns utrustning att införskaffa som är både hållfast men även lättare att bära och hantera.

Detta gäller även de tunga vaggorna som är extremt svårhanterliga.

Se på vilken utrustning du har och vilka förändringar du kan göra inför kommande upptagning. Kontakta gärna hamnkaptenerna för råd.


Enkäten om sjösättningsdatum har genomförts och är nu avslutad. En tredjedel av medlemmarna valde att delta i enkäten och resultatet blev att en klar majoritet anser att dagens sjösättningsdatum är bra. Styrelsen fastslår därmed att nuvarande rutin för sjösättningsdatum kvarstår.


Avisering av årsavgifter genomfördes i juni. Även i år har ett antal påminnelser behövts sändas ut. Gör det till en rutin att regelbundet kontrollera e-postens inkorg. Det är bra då e-post är ett viktigt sätt för styrelsen att kommunicera med er medlemmar. Se till att vi har uppdaterade e-post adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.


Ha en fortsatt fin båtsommar!

Styrelsen i Klintens Båtklubb

Hej Kapten! Maj 2021

Då är båtarna i sjön och uppläggningsmaterialet på plats i ladan. Tack alla inblandade för en bra och säker insats. Nu hoppas vi på fina dagar framöver så det blir många turer i vår härliga skärgård.

Även denna sommar kommer det att vara många ovana båtförare där ute. Alla måste få tid på sig att lära men var uppmärksamma och om möjligt ge en hjälpande hand om det behövs.

Se er gärna omkring när ni är nere på klubben. Kanske upptäcker ni något som behöver åtgärdas.Skadade förtöjningar, skadegörelse eller andra saker som behöver ordnas omedelbart. Hör av er till båtägaren direkt eller till styrelsen.

I senaste numret av Båtliv finns som vanligt många bra artiklar. Miljöfrågan är ständigt aktuell och där finns ett par läsvärda artiklar kring detta.

Säkerhet i samband med hantering av båtar är klubbens högsta prioritet. Förra året grusade och jämnade vi ut de ytor där vi lägger upp båtarna. Inför höstens uppläggning har styrelsen beslutat följande:

Som bestämdes på årsmötet så har styrelsen tagit fram en enkät angående sjösättningsdatum. Resultatet blir vägledande för styrelsen i arbetet med att se på en eventuell förändring.

Använd denna länk för att komma till enkäten. (Klicka på den eller skriv in den i din web-läsare)

Sista svarsdatum är 30 juni 2021.

https://forms.gle/L22dYn7eUVKtS5ka9 

Inom kort kommer avgifter för 2021 aviseras.

En stående påminnelse; Se till att vi har uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information.

Ha en fin båtsommar!

Önskar,

Styrelsen i Klintens Båtklubb

------------------------------------------------

Hej Kapten! April, 2021

Våren är här och det är snart dags för sjösättning! April har varit utmanande med kyla, vind och nederbörd, men förhoppningsvis har ni kunnat vårrusta och ser nu fram emot att få båten i sjön. I år är sjösättningen den 8 maj, inplocket i ladan den 18 maj och vi hoppas på en riktigt härlig båtsommar.

Corona håller envist greppet om oss så vi måste ta vara på oss själva och varandra. Detta måste vi även tänka på i samband med sjösättning och inplock. Styrelsen ber er därför vänligen respektera följande:

Vi har fått dispens för parkering längs med Gamla Brovägen. Dock måste ett P-tillstånd ligga i bilens framruta. Dessa kommer att finnas i klubbhuset. Alla måste hjälpas åt under dagen så att arbetet går smidigt och är säkert. Därför ska alla bära säkerhetsväst samt vara uppmärksamma på Hamnkaptenernas instruktioner. Detta gäller även efter det att den egna båten är i sjön samt till dess alla båtar är sjösatta.

Varje båtansvarig ska:

Vi har beslutat att ställa in serveringen i klubbhuset denna gång. Ta gärna med en egen matsäck så har vi en gemensam fika i vårsolen.

Om du inte har vinterplats i klubben utan endast sommarplats, vänligen meddela Hamnkaptenerna när du avser att komma till bryggan. Det underlättar planering och arbete vid sjösättning. Tack på förhand.

Hamnkaptener:

Hamnkapten: Tommy Hägglund, tommy.hagglund@icloud.com / 070 2683842

Vice hamnkapten: Ellen Cowan, ellen.cowan.se@gmail.com / 076 8242660

Inplock i ladan är den 18 maj kl 18.00 - plocka isär tunga vaggor och märk era bockar, stöttor, presenning och annat som skall förvaras i ladan under sommaren.

Fyll i och lämna Båtförsäkran. En korrekt ifylld Båtförsäkran är ett absolut krav då vi är skyldiga att kunna uppvisa miljödeklarationer för samtliga båtar. Den skall vara klubben tillhanda senast vid inplocket.

Vi avslutar som vanligt högtidligt med att klubbflaggan hissas.

Vi ses!

Anders Åkerberg

Ordförande

Klintens Båtklubb