Historiska Bilder

Klintens båtklubb grundades 1933 vilket medför att vi snart kommer fira en 90 åring! Här är lite bilder samlade från hur det har sett ut kring Skurusundet och Klinten. Bilderna är tagna från Lilla Björknäs Villaägarförening och från Nacka Kommuns Digitala bildarkiv.

Har du också några fina historiska bilder, eller kan tillägga något om nedanstående bilder får du gärna höra av dig.

Färjeförbindelsen över Skurusundet från 1770-talet ersattes 1832 av en flottbro. En ny flottbro byggdes 1875 då den gamla förfallit. Flottbron låg ett par hundra meter norr om den nuvarande bron och hade sitt brofäste invid Gamla Brovägen (intill vårt Klubbhus). Bilden är ett oljetryck från 1880-talet.

Lars Johan Anderssons Diversehandel intill flottbrons brofäste. Boden revs i oktober 1915 då den nya Skurubron invigdes och den gamla flottbron monterades ned.

1914. Häst och vagn över sundet med hjälp av en reservfärja som gick jämsides med flottbron som nyttjades från 1870-talet vid tillfällen flottbron inte gick att stänga. Till vänster i bild syns stäven på Gustafsbergsbolagets nya ångare Gustafsberg VII. Foto: Mauritz Mattson

Kring 1900. Vy från Skurusidan med utsikt mot Boosidan och vår båtklubb med brostugan och ladan. Till vänster om brofästet ligger brostugan och allra längst till höger i bild skymtar Lars Johan Anderssons Diversehandel. Montelius villa till vänster i bild och mellan husen slingrar sig Gamla Värmdövägen. Flicka n på bilden är Olga Westphal. Hon föddes 1894 och när hon växte upp arbetade hon aktivt med bevarandet av Stockholms kulturarv genom sitt arbete på bla Hallwylska museet. Foto: (Pappa) Christian Westphal.

1900 Vy från Boosidan med utsikt mot Skurusidan. Till vänster i bild f.d. Skuru krog.

Foto från 1907. Flottbron syns tydligt tvärs över sundet, brostugan, ladan och Montelius Villa.

Flottbron 1914, Foto taget från Boo sidan.

1915 byggdes den första Skurubron med byggnadsställning i trä.

Fotot är från vintern 1910. I oktober 1915 invigdes den nya högbron av betong - ritad av arkitekt och konstruktör Lars Israel Wahlman. Bron med sin höjd av 32 meter med en spännvidd om 72 meter var en av det dåtida Europas djärvaste betongkonstruktioner. Bilden visar timmermanslaget på isen framför den gigantiska "solfjädern" från vilken mittvalvet byggdes.

Foto från 1910 av August von Baumgarten. Bilden visar Skurubron under byggnationen med den gigantiska "solfjädern" från vilken mittvalvet byggdes.

Trots att högbron av betong från 1915 - ritad av arkitekt och konstruktör Lars Israel Wahlman - byggdes bredare än landsvägen, skulle den snart visa sig vara alldeles för smal. År 1954 dubblerades därför Skurubron. Bilden visar när fyrtio ton stål hissas upp för att bli underlag för gjutningen av parallellbrons östra halva. Foto 1954.

Flottbron och nya Skurubron 1915.

Landsvägen fick nu en bro över sundet. Foto 1917

1915. Fotot taget från Skurusidan.

1940. Klintens båtklubb. Nu börjar man kunna känna igen klubben mer och mer. Klubbhuset, ladan och en ung al. Lägg dock märke till att man ännu inte fyllt ut hamnplanen ännu.

1958. Nu finns huvudbryggan och klubbhusbryggan på plats. Konstruktionen som håller upp dagens huvudbrygga är densamma som då. Observera hur vår flotta har förändrats med åren. Då var alla båtar av trä och idag är situationen en annan.