Medlemmar

Läs mer under flikarna:

Viktigt meddelande:

Den som är intresserad av sommar- eller vinterplats alternativt både sommar- och vinterplats skall meddela detta till hamnkapten senast sista mars. Det görs varje år tills man har fått en plats. Om man vill avstå sin sommar- eller vinterplats skall man meddela det snarast eller senast mars månad för sommarplats och för vinterplats senast vid augusti månads utgång. Vill man söka plats igen efter ett uppehåll får man ställa sig i kö. Det är medlemsnumret som styr.

Klubben vill även informera om en viktbegränsning till total 7 ton på båtar med vinterplats.