Välkommen till Klintens Båtklubb!

Nu har Nacka Förenade Båtklubbar haft sitt årsmöte.
Några nyheter: Härsö skall fortsatt vara en del av NFBK. De nya stadgarna kommer att finnas på NFBK:s hemsida.
Hamnavgiften på Härsö om 150 kronor per dygn eller 50 kronor per dag. Har du din klubbs vimpel eller Härsö-vimpel
synlig på din båt, ligger du som medlem gratis. Tyresö-klubbarna har inte blivit antagna som medlemmar, men får givetvis
besöka Härsö om de betalar hamnavgiften. Till bastun fordras nyckel och då kan man basta. Nyckel får man köpa av
Härsös styrelse. Det är även arbetsplikt för klubbarna i NFBK. Om vi blir kallade till en arbetsdag måste vi ha minst en
representant från vår klubb på Härsö. Om vi inte ställer upp får vi betala 1 000 kr vid utebliven städdag.
KBK Styrelse
Teddy

PS. Glöm inte att lämna in Båtförsäkran, lägg den i klubbhusets brevlåda så snart som möjligt. Tack. DS

Information om avstängningar av Skurusundet
Se under fliken dokument för information om hur trafiken i Skurusundet påverkas under byggnationen av nya bron. 

Årsmöte utanför klubbhuset år 2020.
När Sverige var lamslaget av Corona-smittan.


Om någon vill skriva på  Klintens Hemsida, skicka mig underlag till:
E-post: teddyj@telia.com. Du kanske vill sälja någon båtpryl mm.
Så lägger jag in det under denna rubrik Torget.
Teddy
Annons, Svenska Sjö