Välkommen till Klintens Båtklubb!

Nyheter

Upptagning 1a Oktober

Årets upptagning kommer äga rum den 1a oktober. Första laget (de som ligger på den nedre delen av hamnplanen) samlas kl 6:45. Lag 2 (övre halvan av hamnplanen) ska vara redo från kl 9:30. De som har upplag av sina båtar på södra hamnplanen vid klubbhuset samlas kl 10, därefter ansluter dessa till arbetslag nr 2 tills att alla båtar är upptagna.

Uppläggningsplanen presenteras den 19/9 på höstmötet och kommer därefter publiceras på hemsidan, klicka här.

Parkeringstillstånd för att lovligt parkera längs Gamla Brovägen mellan Klubbhuset och upp till korsningen finns att hämta inne i Klubbhuset.

I vanlig ordning är det trevliga cafét öppet med de klassiska KBK-mackorna, fika och kaffe!

Urplock ur ladan och höstmöte 19e september

Utplocket ur ladan sker den 19e september kl 18 med efterföljande höstmöte kl 19.

Annons från Svenska Sjö. Klintens Båtklubb är försäkrad genom Svenska Sjö. De erbjuder även andra förmånliga erbjudanden.

Ny TBT-plan och två styrelseledamöter ska bli mätförrättare

Efter Nacka Kommuns miljöinspektion under april 2022 blev vi uppmanade till att ta fram en TBT-plan gällande vår hantering/sanering av båtskrov som potentiellt kan innehålla TBT-färger.

Som klubb vill vi fortsätta ta stort ansvar och därför har vi ansökt och blivit antagna till SBUs mätförtättarutbildning som sker i höst. Detta gör att vi kommer kunna hyra XRF instrumentet från SBU för att kunna mäta skroven på klubbens båtar till ett subventionerat pris. Mer information kommer under hösten.

Ny miljöcontainer från PreZero

Den 13 maj fick vi vår efterlängtade Miljöcontainer från PreZero där vi har tecknat abonnemang. Vi ser fram emot att den kommer till användning. Sedan januari finns nu en uppdaterad Miljöpolicy, Avfallsplan och Handlingsplan vid utsläpp på hemsidan. I handlingsplanen står det vad som sorteras i vår miljöcontainer.

Vi riktar speciellt tack till vår Hamnförvaltare Fredrik som ordnat med beställning av containern.

Inplock i ladan 16e maj

Inplocket i ladan samt hissning av KBKs fana sker kl 18 på måndag den 16e maj. Viktigt att alla markerar upp sina saker tydligt inför inplocket.

Sjösättning 7e maj

Samling för sjösättningen är kl. 06.45 den 7 maj. Alla som har båtar upplagda vid klubbhuset samt de som ingick i lag 2 på upptagningen behövs från start.

Sjösättningen börjar i vanlig ordning vid klubbhuset och avslutas vid alen längst norrut på grusplanen. De som var i lag 1 under upptagningen skall vara på plats från kl. 09.00.

Vi har fått dispens för parkering längs med Gamla Brovägen. Dock måste ett P-tillstånd ligga i bilens framruta. Dessa kommer att finnas i klubbhuset.

Alla måste hjälpas åt under dagen så att arbetet går smidigt och säkert. Därför ska alla bära gul säkerhetsväst samt vara uppmärksamma på Hamnkaptenernas instruktioner. Detta gäller även efter det att den egna båten är i sjön samt till dess alla båtar är sjösatta. Ingen får gå under en båt som lyfts, hjälp att påminna varandra om detta.

Klinten Båtklubb verkar för ett hållbart båtutnyttjande

Under senaste året har KBK arbetat aktivt med översynen av vår miljöpolicy och vårt miljöarbete. Sedan januari finns nu en uppdaterad Miljöpolicy, Avfallsplan och Handlingsplan vid utsläpp på hemsidan.

Under v 17/18 kommer vår nya miljöcontainer från PreZero att levereras. Läs under avfallsplanen vad det är som kan sorteras i miljöcontainern.

Vattnet längs bryggorna är på

Färskvattenkranarna längs huvudbryggan och södra bryggan vid klubbhuset är nu på. Vattnet kan komma att stängas av igen om det blir risk för minusgrader igen. Vi väntar ytterligare några veckor med att sätta på vattnet vid mastkransbryggan.

Nyhet hos Hempel

I det senaste utskicket av Båtliv presenterades en ny biocidfri bottenfärg som Hempel nyligen laserat. Färgen heter "Hempaspeed" och har en beväxningsskyddande hydrogelteknik som är en biocidfri teknik som liknar den i siliconfärger. Det är ett utmärk exempel på bottenfärg som är godkänd, giftfri och som man får högtryckstvätta på land. Färgen har även goda skyddande egenskaper för skrovet och har en ultralätt finish som minimerar beväxningen.

Enkät om sjösättningsramp/slip - Avslutad 2021-12-31

Enkäten avslutades 2021-12-31. Resultat och slutliga förslagen presenterades på årsmötet 24e mars. Resultatet visade med klar majoritet att klubbens medlemmar önskar en ny upprustad ramp där slipen slopas. Vi önskar påminna om att det är helt förbjudet att bruka slipen.

Det friskar i ordentlig ibland

OBS! Var uppmärksamma på hur ni surrar era presenningar över båtarna så att inga stöttor eller liknande kan ruckas vid kraftiga höst- och vinterstormar.

Båtupptagning 2a oktober

Båtupptagningen genomfördes 2a oktober 2022. Nu väntar vinterns båtpyssel. Tack för denna säsong!

Vår forna medlems båt "Trygg" är med på TV

En utav våra mest minnesvärda båtar var fina mahogny båten "Trygg". Med tiden har "Trygg" blivit i stort behov av omvårdnad och en köpare har nu tagit sig an projektet för att rädda båten.


SVT har gjort ett teveprogram om renoveringen av "Trygg" i korta avsnitt. Klicka här för att komma till programmet på SVT play.

Ansiktslyft för mastkransbryggan

Under sensommaren arbetade vår hamnförvaltare Fredrik och klubbmedlemmen Roger med att rusta upp kjolen på mastkransbryggan genom att fästa däck, hänga över en gummiduk och sätta beslag längs bryggan. Förhoppningen är att detta underlättar arbetet med av och påmastning. Dessutom blev det väldigt snyggt och prydligt. Tack!

Mastkransbryggan. Foto: Fredrik Eriksson

Enkät om framtida sjösättningsdatum - Avslutad

Under våren upprättade styrelsen en enkät för att samla medlemmarnas samlade åsikt i frågan om framtida sjösättningsdatum. Efter annonsering av omröstningen på både årsstämma, två e-post utskick och annonsering av enkäten på hemsidan var det 30 medlemmar som deltog i omröstningen med en åsikt i frågan. Utfallet blev tydligt. En klar majoritet av medlemmarna önskar fortsätta med samma sjösättningsdatum som tidigare.

Vad händer på Härsö?

Gå in på Härsös hemsida, så kan ni läsa om allt som händer under sommaren.

Klubbens brandberedskap has setts över

Vi har fått nytt brandredskap i vårt klubbhus och ladan, och det är företaget Presto som hjälpt oss med det. Se under rubriken Torget, så kan ni köpa brandsläckare till ett reducerat pris.

Ny brygga vid vändplanen

Stålbalkarna var helt sönderrostade och arbetet med att riva den åldrade bryggan inleddes under vintern. Under senvintern och våren har flera medlemmar under ledning av vår eminenta hamnkapten Tommy byggt den nya bryggan. Denna brygga kommer vara angöringsplats för fyra båtar. Stort tack till alla er som varit med och engagerat er!

Har vi uppdaterade kontaktuppgifter till dig?

Varje medlem ansvarar att förse klubben med uppdaterade email adresser och telefonnummer. Det är viktigt att vi kan nå er med information om vi snabbt måste få tag på varandra. Logga in på Båtunionens Administrativa System (BAS) (klicka här) och ändra dina uppgifter.

Har du upptäckt vårt forum "Torget"?

Har du något som du vill dela med dig av på hemsidan? Eller någon båtpryl som du vill sälja under rubriken Torget?

Skicka ditt underlag till:

E-post: ellen.cowan.se@gmail.com

Skurubron med Klintens båtklubb i förgrunden. Foto: Ellen Cowan, maj 2020

Ellen Cowan administrerar nya hemsidan från maj 2021. Vid frågor eller önskemål går det bra att skicka mig ett mejl på ellen.cowan.se@gmail.com.

Sidan uppdaterades senast 2022-09-21