Välkommen till Klintens Båtklubb!

OBS om du har tipps på någon som vill tillhöra styrelsen
hör av dig till valberedningen. 
Avstängning av vatten
Vattnet stängs av för säsongen måndag den 19 oktober. Det sätts på igen i vår i samband med vårrustningen. 

Arbeten på Gamla Brovägen och Klintvägen
Gamla Brovägen från Klintvägen och ner till klubbhuset kommer att vara avstängd för biltrafik vardagar mellan 7.30-16.30 under hösten på grund av arbeten med ny ledning för dricksvatten. Vägen är öppen kvällar och helger. 

Årsmöte utanför klubbhuset år 2020.
När Sverige var lamslaget av Corona-smittan.


Om någon vill skriva på  Klintens Hemsida, skicka mig underlag till:
E-post: teddyj@telia.com. Du kanske vill sälja någon båtpryl mm.
Så lägger jag in det under denna rubrik Torget.
Teddy
Annons, Svenska Sjö