De Heemkring heet je welkom Abonnement Tijdschrift Heemkring 2023

abonnementsprijs voor 1 jaar als lid: 12 euro, als als steunend lid: minimaal 15 euro

Bedrag kan overgeschreven worden op  

BE14 0017 6121 7983, met vermelding van je familienaam en je voornaam en adres.