Contact us

Coaching U16/Junior/Adults   Rhona Lynch           086-8289164
                                                Willie Walsh            086-3092967
                                                Ger Foley                086-3317710, 021-4884494   

Coaching U13 to U15              David O' Riordan    087-7978507

Coaching U12s                        Martin Hurley          085-1073045
 
Chairman                                 Don Sheehan         086-8034700     

Secretary                                 Liam Colbert           087-9447208

Competition Secretary             Ger Foley                086-3317710

Public Relations Officer           Willie Walsh            086-3092967

Comments