EL PROJECTE KA1 2018-20

El projecte seleccionat

El nostre Projecte Erasmus+ KA1 amb número 2018-1-ES01-KA101-047828 té com a títol ‘Mejora de las competencias del profesorado mediante la adquisición de nuevas herramientas y metodologías: CLIL, PBL y creatividad’. Aquest projecte va començar en setembre de 2018 i finalitzarà en setembre de 2020. La valoració d’aquest projecte per part del SEPIE ha estat de 98 punts sobre un total de 100, siguent valorat com el 2n millor projecte KA101 d’Espanya en la convocatòria de 2018.

Objectius del projecte

Els objectius generals d’aquest projecte són el següents:

 • Augmentar les competències, les eines i la confiança mitjançant l'aprenentatge de la metodologia CLIL d'aquells professors que, en resposta a la llei de plurilingüisme de la Comunitat Valenciana, hauran d'impartir la seua matèria en anglès a curt termini.
 • Incrementar i millorar les competències i eines del professorat en l'ús de noves metodologies a l'aula com el PBL, Creative teaching i la participació en projectes.

Augmentar la internacionalització del centre estenent la participació en el KA1 a un major nombre de professors, fomentant l'ús de la plataforma eTwinning i afavorint relacions amb professors d'altres centres per al desenvolupament de futurs projectes, intercanvis i formació.

Beneficis per al centre

 • Millorar la qualitat educativa que oferim als alumnes mitjançant una millor preparació i formació del professorat.
 • Progressar en la implantació de les noves metodologies per a respondre de manera més adequada a les necessitats de la societat actual.
 • Augmentar la dimensió europea i estendre la internacionalització del centre.
 • Establir xarxes i contactes per al desenvolupament de futurs projectes Erasmus +.
 • Ampliar les competències i coneixements en la metodologia CLIL, mitjançant la formació en altres països i el contacte amb altres professors, com a base per garantir una bona implantació del plurilingüisme.
 • Millorar la creativitat, la innovació i la iniciativa del professorat així com els recursos i coneixements en l'aplicació de metodologies a l'aula.
 • Augmentar la dimensió europea i el vincle i motivació dels professors amb projectes i iniciatives a nivell europeu.
 • Augmentar la consciència a l'equip educatiu de la importància de l'aprenentatge permanent.
 • Estendre a tot el professorat la formació rebuda i les diferents experiències adquirides durant la mobilitat.
 • Millorar la motivació de l'alumnat i la seua actitud davant l'aprenentatge de cara a augmentar el seu interès per continuar els seus estudis.
 • Millorar les competències i coneixements de l'alumnat per a facilitar-los l'accés al món laboral i la seua participació activa com a ciutadans europeus.
 • Augmentar el sentit de pertinença a Europa de l'alumnat i famílies i la importància de la diversitat cultural.
 • Augmentar la implicació, seguiment i participació de les famílies en les activitats del centre relacionades amb programes i experiències europees.

Els cursos de formació

 • ‘Teaching Through Drama’. London- England
 • ‘Diversity, Cultural Awareness and Inclusion: Working Cross-culturally’- London.
 • ‘Intensive English Course and CLIL for Teachers’- London
 • ‘Creative teaching in the secondary and Adult English Language Classroom’. Oxford.
 • ‘CLIL for Secondary Teachers (Science & Maths)’- Dublin
 • ‘CLIL: Innovative and effective methods and tools’. Dublin-
 • ‘Project based learning in the classroom: setup, integration and reflection’- Firenze
 • ‘CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning’. Dublin

Altres activitats

Prèvies a la sol·licitud del projecte:

 • Novembre 2017: Participació en la formació Jornades Erasmus+ Comunitat Valenciana (Conselleria d'Educació).
 • Novembre 2017: participació en les jornades Etwinning Comunitat Valenciana (Conselleria d'Educació).
 • Claustre informatiu de la sol·licitud del projecte i dels candidats seleccionats en base als criteris de selecció establerts.

Prèvies a les mobilitats:

 • Activitats de difusió del projecte perquè tots els professors, alumnes, famílies i també l'entorn del nostre centre conega els objectius que tenim i les activitats que es van a realitzar.

Activitats durant les mobilitats:

 • Es realitzaran els cursos de formació.
 • Complimentació del blog del participant en aquesta pàgina web.

Activitats al finalitzar cada mobilitat:

 • Difusió dels resultats de cada mobilitat.
 • Organització i realització de diferents jornades de bones pràctiques en el centre. Proposta de formació a altres centres del nostre entorn.

Professorat participant

 • Elisa Buil: professora d’anglés, castellà i arts escèniques, té experiència prèvia en projectes europeus i mostra un gran interès per les noves metodologies i la seua aplicació a l'aula.
 • Ana Fuertes: professora d’anglés, ha estat una de les impulsores de l'obertura del centre a Europa a través de la participació i organització de projectes i intercanvis amb altres centres europeus.
 • Mar Ferrer: professora de tecnologia i matemàtiques, forma part del grup d’innovació del centre i pot ser candidata a impartir la seua matèria en anglès. Va participar en l’elaboració del projecte Erasmus+ KA1 2016-2018 i va ser una de les participants del període d’observació en el centre alemany soci.
 • Miriam Boscà: professora d’anglés i castellà, ha participat en projectes i intercanvis amb un centre d'Alemanya, i en l’elaboració del projecte actual Erasmus+ KA1 2018-2020 i en el projecte Erasmus+ KA1 2016-2018, on va ser una de les participants del període d’observació en el centre alemany soci. Forma part de l'equip d’innovació del centre i és membre de l’equip gestor de projectes KA1.
 • Pietat Ortega: professora de ciències, ha participat en Projectes de Cooperació Territorial i és candidata a impartir la seua matèria en anglés pròximament.
 • Vicent Montalt: professor d’educació física, ha implementat nous mètodes que potencien l'autonomia i l'autoavaluació de l'alumnat. És candidat a impartir la seua matèria en anglés pròximament.
 • Agustín Sala: professor d’anglés, i coordinador de projectes europeus del centre. Ha dut a terme diferents projectes i intercanvis amb un centre alemany i està en contacte amb altres centres per tal de sol·licitar un Projecte Erasmus+ KA2 de mobilitat d’alumnat.
 • José Andrés Casas: professor de ciències, ha impulsat el canvi metodològic i la internacionalització del centre al llarg de la seua etapa de director. ‘Certificat Universitari d'Innovació en Sistemes Educatius. Estudi del cas Finès’. Va participar en l’elaboració del projecte Erasmus+ KA1 2016-2018 i en l’actual projecte Erasmus+ KA1 2018-2020. És part de l’equip gestor de projectes KA1. És candidat a impartir la seua matèria en anglés pròximament.