Projecte ERASMUS+ KA1 2016-18

Tota l’experiència prèvia amb els projectes eTwinning i els projectes europeus amb el centre alemany ens va fer reflexionar sobre la importància de continuar la nostra aventura en aquest món. Des de la nostra escola apostem per la formació contínua i la millora de les competències del professorat i una manera d’aconseguir-ho és mitjançant els projectes Erasmus+ de formació de professorat. Com que el centre alemany amb què hem estat treballant tenia experiència i a més, podia oferir-nos formació en noves metodologies, vam decidir sol·licitar el nostre primer projecte Erasmus+ KA1.

A setembre de 2016 començàrem el Projecte Erasmus+ KA1 ‘Mejora de las competencias lingüísticas y metodológicas para la implantación del Proyecto Plurilingüe y el crecimiento de la dimensión europea del centro’.

Els objectius del projecte eren:

  • Millorar la qualificació dels docents, així com de la seua pràctica, a través del coneixement d'una nova metodologia associada a una llengua estrangera com és la metodologia CLIL.
  • Millorar l'oferta educativa del centre mitjançant l'establiment del Projecte Plurilingüe tenint en compte les observacions realitzades en un centre amb més experiència i recorregut en la impartició de matèries no lingüístiques en anglès.
  • Conéixer la normativa vigent i els mecanismes per participar i gestionar projectes europeus Erasmus + KA1 i KA2.
  • Establir contactes amb centres i professorat d’altres països europeus per tal de trobar socis fiables.
  • Crear nous projectes Erasmus + KA2 per a sol·licitar en febrer de 2019.


Aquest projecte tenia una duració de dos anys (fins setembre 2018) i consistia en dos activitats:

  • Mobilitat per a l’observació en un altre país (jobshadowing) per a dos participants.
  • Curs de formació ‘Planning and realization of international teacher trainings and student workshops about school development’ per a un participant.

El jobshadowing va tindre lloc del 22/03/2017 al 31/03/2017 (10 dies) i van ser dos professores del centre, Mar Ferrer (professora de tecnologia i matemàtiques) i Miriam Boscà (professora d’anglés i castellà) les que es desplaçaren al centre Europaschule, en Herzogenrath (Alemanya), per tal d’aprendre com planifiquen i utilitzen la metodologia CLIL (ensenyament d’una matèria no lingüística en una llengua estrangera), conèixer la seua organització i les metodologies i tècniques educatives que utilitzen al centre i establir futures relacions i projectes. La valoració d’aquesta activitat va ser molt positiva.

El curs de formació ‘Planning and realization of international teacher trainings and student workshops about school development’ va tindre lloc del 18 al 22 de juny de 2018 a Emmen (Països Baixos). Aquest curs va estar organitzat per NEOS (Network of Europe Oriented Schools), xarxa de centres europeus amb l’objectiu de fomentar el contacte i la realització de projectes europeus, de la qual som membres des d’enguany. Els dos professors que van assistir (un d’ells va estar subvencionat pel centre) van ser Agustín Sala (professor d’anglés i coordinador europeu del centre) i Vicent Montalt (professor d’educació física).

La valoració del projecte va ser excellent i per això, i perquè des del nostre centre apostem per la formació contínua i la millora de les competències del nostre professorat, vam decidir sol·licitar un altre projecte Erasmus+ KA1.