Projecte S.T.A.G.E.

A setembre de 2014 vam conèixer la resolució de l’Agència estatal alemanya i tot i que la puntuació del projecte presentat va ser del 84%, no vam rebre subvenció econòmica per falta de crèdit. Com que l’agencia alemanya reconeixia la gran qualitat del projecte, valoràrem la situació i decidírem dur endavant el projecte encara que hauríem de reajustar les activitats i el pressupost i començàrem a treballar-lo amb els alumnes de 3r d’ESO.

A novembre de 2014 tres professors del nostre centre es van dirigir a Alemanya per revisar el projecte i preparar les visites d'intercanvi.

A març de 2015 vam donar la benvinguda als nostres col·legues alemanys i als seus estudiants. Tots els estudiants alemanys van ser acollits pels seus socis espanyols i les seues famílies durant una setmana mentre treballaven el projecte i visitaven lloc d’interès del nostre voltant.

El nostre projecte s’anomenava S.T.A.G.E, les primeres lletres en anglès per a la solidaritat, la tolerància, la companyonia, la reunió, la igualtat, i buscava la creació d’obres de teatre on es fera visible de quina manera la gent amb discapacitat es podia incloure en la nostra societat.

A setembre de 2015 vam anar a Alemanya a continuar treballant el projecte europeu STAGE amb els nostres companys alemanys. Durant la setmana, vam treballar al seu centre i, entre altres llocs, vam visitar el Parlament Europeu i vam ser rebuts pels assistents d'alguns diputats europeus. Aquella visita va ser molt emocionant.

A març de 2016, els nostres socis alemanys ens tornaren a visitar per, entre altres activitats, representar les obres teatrals que hi havien preparat a l'Auditori d’Alaquàs.

I a maig de 2016 nosaltres els tornàrem la visita i representàrem les nostres obres al seu centre.