Què és el PEI? Quan i com matricular-se

Què és el PEI?

PEI és un programa d’estudis integrats entre l’IES Joan Maria Thomàs de Palma i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Permet cursar ESO o qualsevol modalitat de batxillerat alhora que els ensenyaments professionals del Conservatori.

Normativa PEI

Qui, quan i com ho pot sol·licitar?

Està destinat a l'alumnat matriculat a qualsevol curs d’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS del Conservatori de Música i Dansa.

Si se sol·licita per primera vegada

Per entrar al PEI, l’alumnat que ha de canviar d'etapa haurà de presentar doble sol·licitud en els terminis establerts: 

Per sol·licitar entrar al programa PEI pel curs 2024-25 a l'IES Joan M. Thomàs s'ha d'emplenar correctament i entregar l'Annex 3 a la secretaria del centre o pels procediments establerts a la convocatòria

CALENDARI   

    Annex 2 - calendari PEI

Per a més informació podeu consultar les darreres intruccions publicades al BOIB.

Continuïtat dins el PEI

Per defecte, tot l’alumnat segueix dins el programa PEI, fins i tot, si han acabat els estudis professionals de música o dansa.

Sortida del PEI

La sortida del programa és immediata quan un/una alumne/a es dóna de baixa al Conservatori o sol·licita la baixa del programa PEI. Si aquest fet succeeix a mitjan curs i té convalidades les matèries del seu nivell, podrà continuar matriculat com alumne PEI a l'IES. En cas contrari, podrà continuar matriculat en l'IES PEI com alumne ordinari, si hi ha vacants.

Avantatges del PEI

Horari

PEI Música

L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana (en algun nivell tenen algun dia fins les 14.00). 

PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES, en general, és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a 10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES).

Convalidacions

Les convalidacions i exempcions que s'han de sol·licitar a cada nivell són les següents:

Música

Dansa

Per a més informació adreçau-vos a pei@iesjmthomas.eu