Què és el PEI? Quan i com matricular-se

Què és el PEI?

PEI és un programa d’estudis integrats entre l’IES Joan Maria Thomàs de Palma i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Permet cursar ESO o qualsevol modalitat de batxillerat alhora que els ensenyaments professionals del Conservatori.

Normativa PEI

Qui, quan i com ho pot sol·licitar?

Està destinat a l'alumnat matriculat a qualsevol curs d’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS del Conservatori de Música i Dansa.

Si se sol·licita per primera vegada

Per entrar al PEI, l’alumnat que ha de canviar d'etapa haurà de presentar doble sol·licitud en els terminis establerts:

  • Sol·licitud al seu centre adscrit com a estudis ordinaris, a més també podrà presentar sol·licitud d'admissió al centre que sigui del seu interès dins el període del procés d'admissió, tenint en compte que quedarà escolaritzat al centre adjudicat en la fase ordinària del procés d'admissió en cas que no superi la prova d'accés o, superant-la, no obtingui plaça al conservatori.

  • Annex 2 del PEI a l'IES Joan Maria Thomàs com a programa PEI.

Per sol·licitar entrar al programa PEI pel curs 2022-23 a l'IES Joan M. Thomàs s'ha d'emplenar correctament i enviar l'Annex 2 al correu electrònic pei@iesjmthomas.eu o dur-lo presencialment a l'IES del 9 al 20 de maig.

Publicació de llistats

 • 1 de juny: Llistat provisional de sol·licitants PEI (publicació a les webs dels centres).

 • 1 al 3 de juny: Presentació de reclamacions sobre el llistat provisional.

 • 6 de juny: Llistat definitiu de sol·licitants PEI (publicació a les webs del centres).

 • 12 de juliol: Publicació del llistat provisional d'adjudicació de plaça al programa PEI.

 • 12 al 14 de juliol: Presentació de reclamacions sobre el llistat provisional.

 • 15 de juliol: Publicació del llistat definitiu d'adjudicació de plaça al programa PEI.

Per a més informació podeu consultar les darreres intruccions publicades al BOIB.

Continuïtat dins el PEI

Per defecte, tot l’alumnat segueix dins el programa PEI, fins i tot, si han acabat els estudis professionals de música o dansa.

Sortida del PEI

La sortida del programa és immediata quan un/una alumne/a es dóna de baixa al Conservatori o sol·licita la baixa del programa PEI. Si aquest fet succeeix a mitjan curs i té convalidades les matèries del seu nivell, podrà continuar matriculat com alumne PEI a l'IES. En cas contrari, podrà continuar matriculat en l'IES PEI com alumne ordinari, si hi ha vacants.

Avantatges del PEI

 • L’alumnat PEI forma part d’un mateix grup classe dins el centre.

 • A l’IES tenen els horaris de tal forma que acaben tots alhora i després són acompanyats al Conservatori per un professor a 1r i 2n d'ESO, a partir de 3r d'ESO la família podrà autoritzar a que els alumnes no vagin acompanyats.

 • Al Conservatori tenen un horari especial per a les seves classes i són els primers en elegir les hores individuals.

 • La coordinació dels dos centres permet que aquests alumnes puguin cursar els dos estudis amb uns horaris compactes i gaudir de més temps lliure per a l’oci.

Horari

PEI Música

L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES, en general, és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a 10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES).

Convalidacions curs 22/23

Les convalidacions i exempcions que s'han de sol·licitar a cada nivell són les següents:

1r d’ESO: Convalidació Música (3h) i dedicació de les 2 hores de lliure disposició a l’horari PEI.

2n d’ESO: Convalidació música (2h) i dedicació de les 2 hores de lliure disposició a l’horari PEI.

3r d’ESO: Convalidació Música (2h) i exempció Optativa (2h)

4t d’ESO: Convalidació Música (3h)

A més, els alumnes d’ensenyaments professionals de dansa han de sol·licitar l’exempció de la matèria d’educació física (2h) a tots els cursos d’ESO.

Batxillerat per convalidacions

ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA

1r de batxillerat general o batxillerat d’arts: Convalidació de les matèries Anàlisi musical I (3h) i Llenguatge i pràctica musical (3h). En la resta de modalitats només s’ha de demanar una de les dues convalidacions anteriors.

2n de batxillerat amb qualsevol modalitat: Convalidació de les matèries Anàlisi musical II (4h) i Història de la música i la dansa (4h). Els alumnes no han de cursar història de la filosofia.

ESTUDIS PROFESSIONALS DE DANSA

1r de batxillerat general o batxillerat d’arts: Convalidació de la matèria de Llenguatge i pràctica musical(3h) en qualsevol modalitat. Exempció de la matèria educació física(3h).

2n de batxillerat amb qualsevol modalitat: història de la música i la dansa (4h).

Batxillerat reduït

Batxillerat per blocs (3 anys acadèmics)

Per a més informació adreçau-vos a pei@iesjmthomas.eu