Matèries 1r d'ESO

Els alumnes han de cursar al primer curs les següents matèries:

Ll. catalana i lit. 3h Ll. castellana i lit. 3h Primera ll. Estrang. 3h Matemàtiques 3h Geografia i hist. 3h

Biologia i geol. 3h

Educació física 2h Religió/v.ètics 1h Ed. Plàstica 3h Música I 3h Tutoria 1h.

A més podran seleccionar una optativa o serà marcada pel centre (segons expedient acadèmic) entre:

T. Matemàtiques (reforç o ampliació)

T. Català

T. Teatre