Equip directiu

Director: Josep Bernat Sánchez (direccio@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis i Coordinadora PEI: Miquela Vallespir (capdestudis@iesjmthomas.eu / mvallespir@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis 2n i 4rt d’ESO: Eva Palmer (epalmer@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis de 1r d’ESO i 3r dESO: Joaquín Pérez (jperez@iesjmthomas.eu)

Cap d'estudis Batxillerat: Merxe Melsion (mmelsion@iesjmthomas.eu)

Secretari: Fernando Forteza (fforteza@iesjmthomas.eu)