Equip directiu

Director: Josep Bernat Sánchez (direccio@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis i Coordinador PEI: Fernando Forteza (capdestudis@iesjmthomas.eu) (fforteza@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis de 1r d’ESO i 3r d'ESO: Carmen Garcia (cgarcia@iesjmthomas.eu)

Cap d’estudis 2n i 4t d’ESO:  Joaquín Pérez (jperez@iesjmthomas.eu)

Cap d'estudis Batxillerat: Merxe Melsion (mmelsion@iesjmthomas.eu

Secretària:  Eva Palmer (secretaria@iesjmthomas.eu)