Taquilles


El centre disposa de taquilles pels alumnes.

Ubicació de les taquilles:

Dins les aules de 1r, 2n 3r i 4t d'ESO  (d’ús exclusiu per l'alumnat d'aquests grups)

En el vestíbul (les dels alumnes de Batxillerat)


Taquilles. Reserva i pagament. 

El preu de les taquilles és de 20€. El preu per als socis de l’AMIPA és de 15€. 

L’adjudicació de les taquilles es realitzarà el mes de setembre.

Per fer la reserva s’ha d’emplenar l'apartat corresponent del FORMULARI DE MATRÍCULA i adjuntar-hi el resguard de pagament en formalitzar la matrícula. 

Durant el curs, la reserva de taquilla es fa a la consergeria del centre i es pot pagar al moment.


MOLT IMPORTANT!! 

Posar nom complet de l’alumne/a al concepte de la transferència o ingrés. 

El pagament s'ha de fer amb una transferència al número de compte següent:

              La Caixa ES27 2100 1672 1202 0005 4645

               El codi de l’entitat és: 0566490 ,en cas que el demanin.