Taquilles


El centre disposa de taquilles pels alumnes.

Ubicació de les taquilles:

Dins les aules de 1r, 2n 3r i 4t d'ESO (d’ús exclusiu per l'alumnat d'aquests grups)

En el vestíbul (les dels alumnes de Batxillerat)


Taquilles. Reserva i pagament. Curs 2020/2021

El preu de les taquilles és de 20€. El preu per als socis de l’AMIPA és de 15€.

L’adjudicació de les taquilles es realitzarà el mes de setembre.

Per fer la reserva s’ha d’emplenar el següent formulari i adjuntar-hi el resguard de pagament abans del 3 de juliol.


MOLT IMPORTANT!!

Posar nom complet de l’alumne/a al concepte de la transferència o ingrés.

El pagament s'ha de fer mb una transferència al número de compte següent :

La Caixa ES27 2100 1672 1202 0005 4645

El codi de l’entitat és: 0566490 ,en cas que el demanin.

Fins dia 15 d’octubre de 2020, es tornarà l’import en cas de baixa.