PEI

Què és el PEI?

PEI és un programa d’estudis integrats entre l’IES Joan Maria Thomàs de Palma i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca. Permet cursar ESO o qualsevol modalitat de batxillerat alhora que els ensenyaments professionals del Conservatori.

Avantatges del PEI

Horari

PEI Música

L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana. 

PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES, en general, és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana.

A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a 10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES).

Qui, quan i com ho pot sol·licitar?

Està destinat a l'alumnat matriculat a qualsevol curs d’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS del Conservatori de Música i Dansa.

Si se sol·licita per primera vegada

Per entrar al PEI, l’alumnat que ha de canviar d'etapa haurà de presentar doble sol·licitud en els terminis establerts: 

Continuïtat dins el PEI

Per defecte, tot l’alumnat segueix dins el programa PEI, fins i tot, si han acabat els estudis professionals de música o dansa.

Per a més informació adreçau-vos a pei@iesjmthomas.eu  

CURS 23/24