Matèries 4t d'ESO

Els alumnes han de cursar les següents matèries:

Llengua catalana i literatura 3,5h Llengua castellana i literatura 3,5h Anglès 3h

Geografia i història 3h Educació Física 2h Religió/Valors Ètics 1h Tutoria 1h

I han d'elegir un dels següents itineraris:

Itinerari 1 : Iniciació al batxillerat

Física i Química 3h

Biologia i geologia 3h

Matemàtiques Acadèmques 4h

Se n'ha d'elegir una de les següents (3h):

Alemany E.Plàstica Filosofia Francès Informàtica Llatí Música Tecnologia

Itinerari 2 : Iniciació al Batxillerat

Economia 3h

Llatí 3h

Matemàtiques Acadèmiques 4h

Se n'ha d'elegir una de les següents (3h):

Alemany E.Plàstica Filosofia Francès Informàtica Música Tecnologia

Itinerari 3: Iniciació a la formació professional

Tecnologia 3h

Ciències Aplicades 3h

Matemàtiques Aplicades 4h

Se n'ha d'elegir una de les següents (3h):

Alemany E.Plàstica Filosofia Francès Informàtica Música

L’elecció de tecnologia dintre de les opcions de batxillerat, facilita la presentació també a la revalida de formació professional a més de la de batxillerat per les troncals de l’opció.